ADS


Breaking News

พชิระวัสส์ - ณิชานันท์ คว้าชัย“พีพีทีวี จูเนียร์ กอล์ฟ ทัวร์”สนาม 6

พชิระวัสส์ -ณิชานันท์ คว้าแชมป์”พีพีทีวี จูเนียร์ กอล์ฟ ทัวร์”สนาม 6
คุณธณะสิทธิ์ ราชสิงห์ ผู้จัดการทั่วไป สนามโลตัส วัลเล่ย์ กอล์ฟ รีสอร์ท และโปรลิขิต ชัยกิจ ผู้อำนวยการจัดการแข่งขัน ชมรมนักกอล์ฟเยาวชนไทย(JGTC) ร่วมแสดงความยินดี และแจกรางวัลให้แก่นักกอล์ฟเยาวชนที่คว้าแชมป์จากรุ่นต่างๆในการแข่งขัน “พีพีทีวี จูเนียร์ กอล์ฟ ทัวร์”สนามที่ 6 ประจำปี 2565-2566 ณ สนามโลตัส วัลเล่ย์ กอล์ฟ รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 15 มกราคมที่ผ่านมา
คุณธณะสิทธิ์ ราชสิงห์ ผู้จัดการทั่วไป สนามโลตัส วัลเล่ย์ กอล์ฟ รีสอร์ท และโปรลิขิต ชัยกิจ ผู้อำนวยการจัดการแข่งขัน ชมรมนักกอล์ฟเยาวชนไทย(JGTC) ร่วมแสดงความยินดี และแจกรางวัลให้แก่นักกอล์ฟเยาวชนในการแข่งขัน “พีพีทีวี จูเนียร์ กอล์ฟ ทัวร์”สนามที่ 6 ประจำปี 2565-2566 ณ สนามโลตัส วัลเล่ย์ กอล์ฟ รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 15 มกราคมที่ผ่านมา
พชิระวัสส์ ราชแสนเมือง แชมป์คลาสดี ชาย
ณิชานันท์ ธรรมะรัตน์ธนดี แชมป์คลาสดี หญิง
ชัยพิพัฒน์ พุทธเจริญลาภ แชมป์คลาสซี ชาย
ปราณิสา สุคนธโอสถ แชมป์คลาสซี หญิง
ธนดล คงสิริ แชมป์คลาสอี ชาย
ณัฐวัฒน์ ติยะปัญจนิตย์ แชมป์คลาสเอฟ ชาย
วรพล ดีเจริญกุล และสาริศา พจนาลัย แชมป์คลาสเอ ชายและหญิง
พฤกษ์ศิลา พฤกษ์ไพบูลย์ และนิตกานต์ พงษ์นุกูล แชมป์คลาสบี ชายและหญิง

     พชิระวัสส์ ราชแสนเมือง และณิชานันท์ ธรรมะรัตน์ธนดี สองสวิงคนเก่งจากคลาสดี ชายและหญิง คว้าแชมป์จากการแข่งขัน“พีพีทีวี จูเนียร์ กอล์ฟทัวร์”สนามที่ 6 ประจำปี 2565-2566  ณ สนามโลตัส วัลเล่ย์ กอล์ฟ รีสอร์ท อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อ     วันที่ 15 มกราคมที่ผ่านมา
การแข่งขัน “พีพีทีวี จูเนียร์ กอล์ฟ ทัวร์ 2565-2566” จัดโดยชมรมนักกอล์ฟเยาวชนไทย หรือ เจจีทีซี(Junior Golf of Thailand Club) โดยการสนับสนุนจาก พีพีทีวี ช่อง 36 สายการบินบางกอกแอร์เวย์ 3BB และน้ำดื่มสิงห์ โดยสนามที่ 6 จัดการแข่งขันไปเมื่อวันที่ 14-15 มกราคม 2566 ณ  สนามโลตัส วัลเล่ย์ กอล์ฟ รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา 
เมื่อจบการแข่งขัน 2 วัน 36 หลุมปรากฏว่า คลาสดี ชาย-หญิง แชมป์ตกเป็นของ พชิระวัสส์ ราชแสนเมือง และณิชานันท์ ธรรมะรัตน์ธนดี  ที่สกอร์ 5 โอเวอร์พาร์ 149 และ 18 โอเวอร์พาร์ 162  ตามลำดับ
ส่วนคลาสเอ ชาย-หญิง แชมป์เป็นของ วรพล ดีเจริญกุล และสาริศา พจนาลัย ที่สกอร์ 25 โอเวอร์พาร์ 169 และ 1 โอเวอร์พาร์ 145 
สำหรับแชมป์คลาสบี ชาย- หญิง เป็นของ พฤกษ์ศิลา พฤกษ์ไพบูลย์ และนิตกานต์ พงษ์นุกูล ที่สกอร์ 23 โอเวอร์พาร์ 167 และ 11 โอเวอร์พาร์ 155 ตามลำดับ
ด้านคลาสซีชาย แชมป์เป็นของ ชัยพิพัฒน์ พุทธเจริญลาภ ที่ 2 โอเวอร์พาร์ 146 ส่วนคลาสซีหญิง แชมป์เป็นของ ปราณิสา สุคนธโอสถ ที่ 15 โอเวอร์พาร์ 159
ปิดท้ายสวิงจิ๋วคลาสอี ชาย ธนดล คงสิริ ซิวแชมป์ไปที่ 12 โอเวอร์พาร์ 156 ขณะที่ ณัฐวัฒน์ ติยะปัญจนิตย์ คว้าแชมป์คลาสเอฟ ชาย ไปที่ 4 โอเวอร์พาร์ 148

สำหรับการแข่งขันสนามที่ 7  ซึ่งเป็นสนามปิดฤดูกาลของปี 2565-2566 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามกอล์ฟเขาใหญ่ คันทรี่คลับ จ.นครราชสีมา  นักกอล์ฟท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครแข่งขันได้ที่ลิขิต ชัยกิจ(โปรกอล์ฟ)โทร.08 6361 1368 ไอดีไลน์.0863611368  หรือ www.jgtcgolf.com
ชมรมนักกอล์ฟเยาวชนไทย หรือ เจจีทีซี(Junior Golf of Thailand Club)เป็นชมรมนักกอล์ฟเยาวชนน้องใหม่ล่าสุด ซึ่งเปิดตัวไปเมื่อปลายปี 2563 เกิดขึ้นหลังจากสมาพันธ์นักกอล์ฟเยาวชนไทยปิดตัวลงไป มีวัตถุประสงค์พัฒนาและต่อยอดนักกอล์ฟเยาวชนไทยไปสู่ระดับนานาชาติ แบ่งนักกอล์ฟเยาวชนชาย-หญิงออกเป็น 6 รุ่นอายุ(เอ-บี-ซี-ดี-อี-เอฟ) มีการนำผลการแข่งขันส่งไปยัง National Junior Golf Scoreboard (NJGS) และมีการเก็บคะแนนสะสมเพื่อส่งไปแข่งขันแม็ทช์นานาชาติ ที่สหรัฐอเมริกา ,ญี่ปุ่น ,อินเดีย และอินโดนีเซีย เป็นต้น

สรุปผลการแข่งขัน
คลาสเอ ชาย 169 วรพล ดีเจริญกุล 82-87
คลาสเอ หญิง 145 สาริศา พจนาลัย 73-72
คลาสบี ชาย 167 พฤกษ์ศิลา พฤกษ์ไพบูลย์ 81-86
คลาสบี หญิง 155 นิตกานต์ พงษ์นุกูล 81-74
คลาสซี ชาย 146 ชัยพิพัฒน์ พุทธเจริญลาภ 75-71
คลาสซี หญิง 159 ปราณิสา สุคนธโอสถ 78-81
คลาสดี ชาย 149 พชิระวัสส์ ราชแสนเมือง 74-75
คลาสดี หญิง 162 ณิชานันท์ ธรรมะรัตน์ธนดี 85-77
คลาสอี ชาย 156 ธนดล คงสิริ 81-75
คลาสเอฟ ชาย 148 ณัฐวัฒน์ ติยะปัญจนิตย์ 73-75
คลาสเอฟ ชาย 
คลาสเอฟ หญิง 159 ณฐมน จุฑาวนิชกุล 80-79,182 ปภาดา บุญช่วยเมตตา 94-88