ADS


Breaking News

อิงตะวัน - เซเรน่า แชมป์คลาสเอ ชมรมนักกอล์ฟเยาวชนภาคเหนือ สนาม3 ลำปาง

อิงตะวัน-เซเรน่า แชมป์คลาสเอ ชมรมฯเยาวชนภาคเหนือ สนาม3 ที่ลำปาง
อิงตะวัน หวังรุ่งวิชัยศรี แชมป์คลาสเอ ชาย
เซเรน่า เชอร์ชิลล์ แชมป์คลาสเอ หญิง
พร้อมเฉลิมพงศ์ แตงโสภา แชมป์คลาสซี ชาย
ซี เหวิน จาง แชมป์คลาสซี หญิง
ธันยา จันทร์วิทัน อนุมานราชธน ประธานชมรมฯ มอบรางวัลชนะเลิศคลาสดี หญิง แก่ ชิชิน ชัว 
ธันยา จันทร์วิทัน อนุมานราชธน ประธานชมรมฯ มอบรางวัลชนะเลิศคลาสเอส หญิง แก่ อจลยรุจีย์ ศรีรัฐธนบูรณ์

     ชมรมนักกอล์ฟเยาวชนภาคเหนือ (NTJGC) โดยธันยา จันทร์วิทัน อนุมานราชธน ประธานชมรมฯ จัดการแข่งขันกอล์ฟเยาวชน สนามที่ 3 ฤดูกาล 2565-2566 เมื่อวันที่ 7-8 มกราคม 2566 ณ สนามกอล์ฟ กฟผ.แม่เมาะ จ.ลำปาง และมีการเก็บคะแนนสะสมเข้าไปที่ Junior Golf Score Board อีกด้วย
     เมื่อจบการแข่งขัน2วัน 36 หลุม ปรากฏว่า คลาสเอ ชาย และหญิง แชมป์ตกเป็นของ อิงตะวัน หวังรุ่งวิชัยศรี วัย 15 ปีจาก ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย และเซเรน่า เชอร์ชอลล์ วัย 16 ปีจาก ร.ร.นานาชาติเชียงใหม่ ที่ 7 โอเวอร์พาร์ 221 และ 26 โอเวอร์พาร์ 170 ตามลำดับ
ในส่วนของคลาสบี ชาย และหญิง โจเอ็ล ฟรานซิส พิชเชอร์ วัย 13 ปี จาก ร.ร.นานาชาติเปรมติณสูลานนท์ และซี ยอง ฮอง วัย 14 ปีจาก ร.ร.นานาชาติยูนิตี้ คอนคอร์ด เก็บแชมป์ไปได้ที่ 29 โอเวอร์พาร์ 173 และ 26 โอเวอร์พาร์ 170 ตามลำดับ
     คลาส ซี ชาย-หญิง พร้อมเฉลิมพงศ์ แตงโสภา วัย 11 ปีจาก ร.ร.อัสสัมชัญลำปาง  และซี เหวิน จาง วัย 11 ปีจาก ร.ร.นานาชาติเชียงใหม่ ซิวแชมป์ไปที่ 158 และ 176 คะแนนตามลำดับ
     คลาสดี ชาย-หญิงแชมป์เป็นของ คิโยะนาริ ชินทานิ วัย 10 ปีจาก ร.ร.อัสสัมชัญลำปาง และ ชิชิน ชัว วัย 9 ปีจาก ร.ร.นานาชาติเชียงใหม่ ที่สกอร์ 173 และ174 คะแนนตามลำดับ
     ส่วนคลาส อี ชายและหญิง แชมป์เป็นของ ปัณณพัฒน์ เดชเดชานุกูล วัย 7 ปี จาก ร.ร.ปั้นดีโฮมสคูล และลัลนา เกตุแก้วมังกร วัย 8 ปี จาก ร.ร.นานาชาติยูนิตี้ คอนคอร์ด ที่สกอร์ 221 และ173 คะแนนตามลำดับ
     ในส่วนสวิงจิ๋วคลาสอีอี ชาย มนตรี พิรมลักษณ์ ซิวแชมป์ไปที่ 216 คะแนน และคลาสอีอี หญิง จาลุ่ย จาง คว้าแชมป์ไปที่ 175 คะแนน
ปิดท้ายที่พี่ใหญ่สุดคลาสเอส ชาย และหญิง จิศวพล ชัยวรรณจินดา และอจลยรุจีย์ ศรีรัฐธนบูรณ์  ซิวแชมป์ไปที่ 159 และ 257 คะแนนตามลำดับ
สำหรับสนามที่ 3 ประจำปี 2565-2566 จะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 เมย.66 ณ สนามกอล์ฟอัลไพน์ เชียงใหม่ สมัครและสอบถามได้ที่ชมรมนักกอล์ฟเยาวชนไทยภาคเหนือ โทร.089 759 1003,086 565 1565 หรือเข้าไปดูได้ที่เว็บไซท์ www.ntjgc.org 

สรุปผลการแข่งขัน
คลาสเอส ชาย 159 จิศวพล ชัยวรรณจินดา 77-81
คลาสเอส หญิง 257 อจลยรุจีย์ ศรีรัฐธนบูรณ์ 127-130
คลาสเอ ชาย 151 อิงตะวัน หวังรุ่งวิชัยศรี 75-76
คลาสเอ หญิง 170 เซเรน่า เชอร์ชิลล์ 87-83
คลาสบี ชาย 173 โจเอ็ล ฟรานซิส ฟิชเชอร์  91-82
คลาสบี หญิง 170 ซียอง ฮอง 88-82
คลาสซี ชาย 158 พร้อมเฉลิมพงศ์  แตงโสภา 78-82
คลาสซี หญิง 176 ซี เหวิน จาง 86-90
 คลาสดี ชาย 173 คิโยะนาริ ชินทานิ 88-85
คลาสดี หญิง 174 ซิซิน ซัว 90-84
คลาสอี ชาย 221 ปัณณ์พัฒน์ เดชเดชานุกุล 108-113
คลาสอี หญิง 173 ลัลนา  เกตุแก้วมังกร 80-93
คลาสอีอี ชาย 216 มนตรี พิรมลักษณ์102-114
คลาสอีอี หญิง 175 จาลุ่ย จาง 91-84