ADS


Breaking News

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดใหญ่กว่า 12 ล้านบาท มอบความสุขแก่เยาวชนทั่วประเทศ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ทุ่มงบกว่า 12 ล้านบาท ส่งความสุขแก่เยาวชนทั่วประเทศ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
     วันนี้ (วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566  เวลา 09.30 น.) นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  นายสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้บริหารมูลนิธิฯ จัดพิธีมอบชุดของขวัญวันเด็ก ประกอบด้วย สมุด ดินสอ ดินสอสี ไม้บรรทัด และกระเป๋าดินสอ เป็นของขวัญให้กับนักเรียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมีผู้แทนโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ  ณ ลานสำนักงานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ รวมทั้งจัดให้มีการส่งชุดของขวัญวันเด็กของมูลนิธิฯ เพื่อมอบให้กับเยาวชนในส่วนภูมิภาค ผ่านหน่วยงานต่างๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  รวมจำนวนของขวัญวันเด็กที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้นำมอบให้กับเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 คิดเป็นมูลค่ากว่า 12 ล้านบาท
.     โครงการมอบของขวัญวันเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ดำเนินการเป็นประจำต่อเนื่องมาเป็นเวลา 64 ปี  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและร่วมส่งเสริมให้เด็กไทย “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” ให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติไทยในอนาคต
     ติดตามข่าวสาร และกิจกรรมการช่วยเหลือของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ที่เฟซบุ๊ก แฟนเพจ www.facebook.com/atpohtecktung
.
##มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ##
#แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418
#ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน