ADS


Breaking News

วช. ถวายพระพร เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

วันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๘.๐๐ น.  

คณะผู้บริหารและข้าราชการ
ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา 
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร 
มหาวัชรราชธิดา 

ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์