ADS


Breaking News

อว.ถวายพระพร เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ โดยการบินโดรนแปรอักษร เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

อักษร เรารักองค์ภา
พระรูป เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ (ข้าง)
พระรูป เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ (ตรง)
อักษร ทรงพระเจริญ

     เป็นผลงานของ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวง อว. และสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ใช้โดรนจำนวน 180 ลำ ที่ออกแบบและจัดสร้างโดยคนไทย เขียนโปรแกรมควบคุมอัตโนมัติโดยฝีมือนักเรียน นิสิตนักศึกษา ที่ผ่านการฝึกอบรมจาก วช.