ADS


Breaking News

หอการค้าฯ รวมพลัง ไทย-จีน จัดงาน “Thailand-China Investment Forum” เปิดแนวทางไทยฟื้นเศรษฐกิจปีหน้า

หอการค้าฯ ผนึกกำลังไทย-จีน
จัดงาน “Thailand-China Investment Forum”
สร้างโอกาสไทยฟื้นเศรษฐกิจปีหน้า
นายสนั่น  อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ประเทศจีนมีความสำคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลก ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ประเทศจีนมีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจในหลายมิติ ทั้งการเป็นฐานการผลิต การเป็นตลาดขนาดใหญ่ และการเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ในหลายประเทศ สำหรับประเทศไทยแล้ว จีนยังเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยในช่วงก่อนเกิดวิกฤตโควิด ซึ่งในปีนี้ 9 เดือนแรก (ม.ค.-ก.ย.) ปี 65 มีเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ที่มายื่นขอรับการส่งเสริมกับ BOI เป็นมูลค่ารวม 275,624 ล้านบาท ซึ่งมาจากประเทศจีนมากที่สุดถึง 45,024 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาจีนเข้ามาลงทุนในไทยเป็นลำดับ 6 ของอาเซียน ซึ่งถือว่ายังมีการลงทุนที่น้อยมาก จึงเป็นโอกาสที่ดีในการขยายความร่วมมือในด้านนี้ โดยขณะนี้ มีบริษัทขนาดใหญ่ของจีนหลายแห่ง ที่เห็นโอกาสและศักยภาพของไทย จึงเริ่มเข้ามาลงทุนในไทย ตัวอย่างเช่น บริษัท BYD ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของจีน ได้เข้ามาลงทุนในบ้านเราแล้ว และยังจะมีบริษัทอื่นๆ โดยเฉพาะบริษัทที่เป็นธุรกิจ Supply Chain จะเข้ามาลงทุนเพิ่มเติม
     “จีนมีความตั้งใจจะมาลงทุนในประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยมองว่าประเทศไทยเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ซึ่งหอการค้าไทยเชื่อว่า จีนจะยังคงเป็นคู่ค้าหลักของไทยต่อไป ทั้งในเรื่องการส่งออก นำเข้า และการลงทุน โดยอุตสาหกรรมที่จะมีการเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่องจากจีน เช่น รถยนต์ EV ซึ่งมีหลาย ๆ ค่ายได้เข้ามาลงทุนในไทยแล้ว สอดรับกับแนวนโยบายของไทยที่สนับสนุนเรื่อง EV รวมทั้งเรื่อง BCG โดยไทยเองสามารถเป็นฐานการผลิตรถยนต์ EV เพื่อกระจายต่อไปยังภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งจีนยังสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าที่ไทยมีกับประเทศต่าง ๆ ได้ด้วย” นายสนั่น กล่าว
     หอการค้าฯ เห็นความสำคัญของจีนที่จะเป็นโอกาสในการเติบโตของประเทศไทย จึงได้จัดตั้งคณะทำงาน Task Force ไทย-จีน ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย เพื่อศึกษาเรื่องการค้าและการลงทุนระหว่างกัน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และแนวทางที่รัฐบาลทั้งสองประเทศต้องช่วยเหลือสนับสนุน โดยมอบหมายให้สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยยูนนาน ร่วมกันศึกษา ซึ่งจะแล้วเสร็จในปลายเดือนตุลาคมนี้ พร้อมกันนั้น จะมีการจัดงาน “Thailand-China Investment Forum” ขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เพื่อนำเสนอผลการศึกษาภายในงานด้วย
     “Thailand–China Investment Forum” ถือเป็นงานสัมมนาครั้งสำคัญ เพื่อผู้ประกอบการไทยและจีน ได้อัพเดทข้อมูลนโยบายและสิทธิพิเศษจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมศักยภาพการลงทุน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสองประเทศ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านนายกรัฐมนตรี ร่วมกล่าวเปิดงาน โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้รับทราบนโยบายส่งเสริมการค้าการลงทุนจากผู้บริหารระดับสูงจากฝ่ายไทยและจีน (มณฑลอันฮุยและยูนนาน) รวมทั้งแนวทางในการขยายธุรกิจ จากผลการศึกษาวิจัยการลงทุนของนักลงทุนจีนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย เปิดประสบการณ์การลงทุนใน 4 สาขา ได้แก่ New Energy, Agriculture, High Technology และ Smart Industrial Park กับบริษัทชั้นนำของไทย อาทิ คุณวิกรม กรมดิษฐ์ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร (CEO) บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน คุณกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรผล  และได้เรียนเชิญผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำของจีนเดินทางมาร่วมเป็นวิทยากร อาทิ Mr. Deng Feng, CEO, HUAWEI Technologies (Thailand) Co.,Ltd.,  Mr. Zhang Haibo, President, SAIC MOTOR - CP Co., Ltd.  Mr. Cao Sujie, Vice President of International Diagnostics Division, BGI Genomics เป็นต้น
     ทั้งนี้ ได้เรียนเชิญผู้ประกอบการจีนที่มาลงทุนในไทย รวมทั้งผู้ประกอบการไทยที่สนใจ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง พร้อมกับการถ่ายทอดออนไลน์ไปที่จีน เพื่อให้มนตรีแห่งรัฐ ผู้นำมณฑล มุขมนตรี ซึ่งมีส่วนกำหนดนโยบายการลงทุนของจีนได้ร่วมรับฟังการสัมมนา เพื่อจะได้นำแนวทางต่าง ๆ จากผลการศึกษาฯ ไปปรับแผนให้เกิดการมาลงทุนในไทยมากขึ้น ทั้งนี้ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทย ก็ได้ตอบรับเข้าร่วมงานดังกล่าวด้วยแล้ว
     “แม้ว่าเศรษฐกิจในปีหน้า ทั่วโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลงอย่างมาก เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัจจัยแวดล้อมมากมาย แต่เชื่อว่าจีนยังสามารถเติบโตได้ และจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจของบ้านเรา โดยเฉพาะในด้านการลงทุน ซึ่งจะส่งผลดีต่อเนื่องไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ของไทยอีกมาก” นายสนั่น กล่าว