ADS


Breaking News

อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมผู้บริหาร มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค อาหารและน้ำดื่มแก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ชุมชน 70 ไร่

อธิบดีฯ พร้อมผู้บริหารกรมศุลกากร นำสิ่งของอุปโภค-บริโภค พร้อมอาหารและน้ำดื่มมอบให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ชุมชน 70 ไร่
     วันนี้ (8 พฤศจิกายน 2565) เวลา 11.00 น. นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมผู้บริหารกรมศุลกากร ลงพื้นที่ ศูนย์พักพิงชั่วคราวบริเวณสนามฟุตบอลของชุมชน 70 ไร่ ถนนอาจณรงค์ เขตคลองเตย ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัยเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 โดยนำสิ่งของอุปโภค-บริโภค พร้อมอาหารและน้ำดื่มมอบให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
     ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวบริเวณสนามฟุตบอลของชุมชน 70 ไร่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

เผยแพร่โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร สลข.