ADS


Breaking News

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบของขวัญเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้พิการ วันคนพิการ ครั้งที่ 53 ปี 65 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 กรุงเทพฯ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบของขวัญเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้พิการ ในงานวันคนพิการ ครั้งที่ 53 ประจำปี 2565 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพฯ
     วันนี้ (วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นางศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ฯ พร้อมด้วย นางสาวศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการหัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบกระบอกน้ำ ขนาด 2 ลิตร รวมจำนวน 4,000  ใบ คิดมูลค่าเป็นเงินทั้งสิ้น 460,000 บาท [สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน] เพื่อเป็นของขวัญ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคนพิการเนื่องในงานวันคนพิการ ครั้งที่ 53 ประจำปี 2565 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพฯ

## ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ##
#แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418
#ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน