ADS


Breaking News

วช. ชูผลงานวิจัย “จิงจูฉ่าย สุดยอดผักสมุนไพรเพื่อสุขภาพ” ของ จ.เชียงราย เพื่อผู้สูงอายุ

วช. ผลักดันผลงานวิจัย “จิงจูฉ่าย สุดยอดผักสมุนไพรเพื่อสุขภาพ” ของจังหวัดเชียงรายเพื่อผู้สูงอายุ
ผศ.ดร.ทานตะวัน พิรักษ์ หัวหน้าโครงการวิจัยอาจารย์ประจำสาขา ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร แห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นางสาวศิริวิมล  กิตะพาณิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซฟ ไลฟ์ โปรดักส์ จำกัด (ไร่รื่นรมย์)
     วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการวิจัยฯ โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ กลุ่มสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ นำคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มฟังก์ชั่นจากจิงจูฉ่ายสำหรับผู้สูงอายุ โดย ผศ.ดร.ทานตะวัน พิรักษ์ หัวหน้าโครงการวิจัยอาจารย์ประจำสาขา ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร แห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะทีมนักวิจัย พร้อมด้วยความร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชน นางสาวศิริวิมล  กิตะพาณิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซฟ ไลฟ์ โปรดักส์ จำกัด (ไร่รื่นรมย์)  ในการพัฒนาผักจิงจูฉ่ายต่อยอดทางธุรกิจในเชิงพาณิชย์ ณ ไร่รื่นรมย์ ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกเกษตรอินทรีย์ผสมผสานกับการท่องเที่ยวรวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชผักออร์แกนิค
     ผศ.ดร.ทานตะวัน พิรักษ์ หัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มฟังก์ชั่นจากจิงจูฉ่ายสำหรับผู้สูงอายุในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มฟังก์ชันสำหรับผู้สูงอายุ โดยคัดเลือกส่วนผสมสำคัญคือ จิงจูฉ่าย (Artemisia Lactiflora) ซึ่งเป็นผักพื้นบ้านที่รับประทานกันมาอย่างยาวนาน มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีวิตามินซีสูง และมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ออกฤทธิ์ได้ดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยได้ออกแบบให้ผลิตภัณฑ์อยู่ใน 2 รูปแบบได้แก่ เครื่องดื่มจิงจูฉ่ายผสมน้ำผักและผลไม้ และเครื่องดื่มจิงจูฉ่ายลาเต้ ที่มีรสชาติดื่มง่าย ให้พลังงานต่ำ เหมาะเป็นเครื่องดื่มในมื้ออาหารว่างในระหว่างมื้อสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้รักสุขภาพ โดยการศึกษาและวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 เป็นการมุ่งเน้นการศึกษาพัฒนาสูตรและวิธีการผลิตของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มฟังก์ชันจากจิงจูฉ่ายเพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ ขั้นตอนที่ 2  เป็นการศึกษาข้อมูลทางการตลาดเบื้องต้นสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจที่สามารถใช้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มฟังก์ชันจากจิงจูฉ่ายสำหรับใช้ในการจำหน่ายจริงในเชิงพาณิชย์ รวมถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม การศึกษาต้นทุนของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำผลไม้ผสมจิงจูฉ่าย และผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจิงจูฉ่ายลาเต้  มีความเป็นไปได้ทางการตลาดและธุรกิจ  ซึ่งผู้ประกอบการได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้สามารถผลิตได้  ซึ่งอยู่ระหว่างการทดสอบตลาดและวางแผนการผลิตต่อไป
     นางสาวศิริวิมล  กิตะพาณิชย์ ผู้ประกอบการ ได้กล่าวว่า  ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มฟังก์ชั่นจากจิงจูฉ่ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีเหมาะสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มผู้รักสุขภาพ  ซึ่งทางไร่รื่นรมย์ได้มีการจัดการควบคุมวัตถุดิบจิงจูฉ่าย  ให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดี  ได้องค์ความรู้จากงานวิจัยในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณประโยชน์  มีรสชาติที่หอมอร่อยดีต่อสุขภาพ  มีการนำมาทดสอบกับผู้บริโภคแล้ว ได้รับผลตอบรับที่ดี  ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นการช่วยผู้ประกอบการให้สามารถพัฒนาสินค้าและสร้างความแตกต่างและความโดดเด่นของสินค้าที่ตรงต่อกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย  ซึ่งเป็นการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าทางเลือกและเพิ่มมูลค่าของผักจิงจูฉ่ายของทางไร่ได้เป็นอย่างดี และหากท่านใดสนใจ สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ สินค้าผ่านช่องทาง Line : @rairuenrom และ ผ่านช่องทางเพจ facebook : ไร่รื่นรมย์ เกษตรอินทรีย์ ท่องเที่ยวออร์แกนิค Rai Ruen Rom Orgaic Farm 
     ทั้งนี้ กลุ่มสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ นำ คณะสื่อมวลชน เยี่ยมชมแปลงปลูกผักจิงจูฉ่าย โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจิงจูฉ่ายผสมน้ำผักและผลไม้ เครื่องดื่มจิงจูฉ่ายลาเต้ และไอศกรีมจิงจูฉ่าย จะเห็นได้ว่า “จิงจูฉ่าย” พืชเกษตรที่กำลังได้รับความนิยมจากทั้งเกษตรกรผู้ปลูก ผู้บริโภค และยังตอบโจทย์คนรักสุขภาพ ซึ่งโครงการวิจัยนี้จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างแท้จริง