ADS


Breaking News

"อมตะสยาม 2017" อบรมหลักสูตรระยะสั้น “การศึกษาพระเครื่องและวัตถุมงคลผ่านระบบ” BLOCKCHAIN !! คึกคัก

"อมตะสยาม 2017" เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การศึกษาพระเครื่องและวัตถุมงคลผ่านระบบ” BLOCKCHAIN !!
     เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป "อมตะสยาม 2017" ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น การศึกษาพระเครื่องและวัตถุมงคลผ่านระบบ” BLOCKCHAI โดยวิทยากร ผศ.ดร.ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการตรวจสอบอายุวัตถุโบราณ , และดร.สุทัด ครองชนม์ ผู้ชำนาญการเทคโนโลยี ( BLOCKCHAIN ) จัดโดย คุณธนกชพร ศิริเพชร ประธานบริษัท "อมตะสยาม 2017" ร่วมกับสถาบันการศึกษาทางไกล (กศน.) ณ ห้องประชุม "อาคารศูนย์การเรียนรู้พระเครื่องอมตะสยาม" 
     “ ธนกชพร ศิริเพชร “ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ว่า "อมตะสยาม 2017" เป็นสถาบันตรวจสอบและวิจัยวัตถุโบราณ แห่งใหม่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ของนักสะสมและอนุรักษ์พระเครื่องเมืองไทย วัตถุมงคลทุกองค์ที่ท่านอยากรู้ว่าแท้หรือไม่ที่นี่มีคำตอบให้พร้อมออกใบรับรอง มีมาตรฐานชัดเจน และประเมินราคาถูกต้องตามหลักสากลโดยนักวิชาการที่มีความรู้ความชำนาญ เป็นผู้ตรวจสอบวัตถุโบราณ พระเครื่อง วัตถุที่หายาก ศิลปวัตถุ สามารถประเมินความเสี่ยงให้ลูกค้าทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ให้มีความถูกต้อง แม่นยำ ช่วยลดขั้นตอนในการตรวจสอบอยากรู้ว่าแท้หรือไม่ที่นี่มีคำตอบให้พร้อมออกใบรับรอง มีมาตรฐานชัดเจนตามหลักสากล
     ดร.สุทัด ครองชนม์ ผู้ชำนาญการเทคโนโลยี ( BLOCKCHAIN ) กล่าวถึงเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในการซื้อขาย ประมูล วัตถุโบราณ วัตถุมงคล ที่ตลาดกลางซื้อขาย ประมูล "อมตะสยาม 2017" นับเป็นมิติใหม่ของการซื้อขาย ประมูล วัตถุโบราณ วัตถุมงคล ของประเทศไทย ที่สามารถให้บริการกับผู้ซื้อ ผู้ขาย ทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ  สร้างความมั่นใจให้ผู้ที่จะเข้าประมูลด้วยระบบ  ( BLOCKCHAIN )  ที่เป็นมาตรฐานสากล
     ผศ.ดร.ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ์ กล่าวว่า จากคำกล่าวรายงานทำให้ทราบถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีและเป็นการสร้างความรู้ด้านอาชีพให้กับประชาชน ทำให้ประชาชนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถนำความรู้ที่ได้อบรม ไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว การฝึกอบรมในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้ารับการอบรมทุกคนจะได้นำความรู้ประสบการณ์ และแนวทางใน “ การศึกษาพระเครื่องและวัตถุมงคลผ่านระบบการตรวจสอบด้วยขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ โดยผู้ชำนาญการตรวจสอบอายุวัตถุโบราณ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นสำหรับผู้ที่เข้ามาหาความรู้และศึกษาพระเครื่องและวัตถุมงคล ให้เป็นตามหลักมาตราฐานสากล และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเพิ่มรายได้แก่ตนเองและครอบครัวต่อไป