ADS


Breaking News

สภท. อบรม สสป.1 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์

อบรมสสป.1 โดย สภท.
     อนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.) เป็นประธานจัดงานอบรมหลักสูตร “การสื่อสารกับสังคมยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1” (สสป.1) โดยเชิญ ดร. สุวัฒน์ ทองธนากุล บรรณาธิการอำนวยการจากเครือผู้จัดการ และ ดำฤทธิ์ วิริยะกุล บรรณาธิการข่าวภูมิภาค หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มาเป็นวิทยากรพิเศษ  ที่ห้องแกรนด์พาโนรามา โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อวันก่อน