ADS


Breaking News

โตเกียว SME เปิดงาน “Tokyo-Thailand Business Partnership Seminar” มุ่งเร่งกระตุ้นการลงทุนในโตเกียว

โตเกียว SME จัดงาน Tokyo-Thailand Business Partnership Seminar”

หวังผลักดัน กระตุ้นการลงทุนในโตเกียว

     โตเกียว SME จัดสัมมนา Tokyo-Thailand Business Partnership Seminar” กระตุ้นความต้องการลงทุนในกรุงโตเกียว พร้อมแนะนำแนวทางการลงทุน การขยายธุรกิจ พร้อมโชว์ศักยภาพการทำงานเชิงบูรณาการในรูปแบบต่างๆ ที่ช่วยสร้างสัมพันธ์การลงทุนไทย-ญี่ปุ่น โดยมีผู้ร่วมเข้าฟังสัมมนาทั้งแบบ On Site และ Online ผ่านระบบ Zoom กว่า 112 ราย

     ศูนย์สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกรุงโตเกียว (Business Develop Center Tokyo) โดยนาย โทรุ ฮอนดะ ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป กล่าวว่า การทำธุรกิจการค้าร่วมกันระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นมีมายาวนานกว่า 50 ปี ซึ่งเราตั้งมั่นที่จะสนับสนุนกิจการวิสาหกิจในกรุงโตเกียวภายใต้การช่วยเหลือ ตั้งแต่การจัดตั้งบุกเบิกและพัฒนาทางการขาย การขยายธุรกิจ ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดการลงทุนในประเทศ แม้สถานการณ์โควิดทำให้การทำงานส่งเสริมการลงทุนของเราหยุดชะงักไปกว่า 2 ปี แต่เราคาดว่าการจัดงานสัมมนาเชิงนโยบายความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้ามิติใหม่ ไทย-ญี่ปุ่น ที่กระทรวงพาณิชย์จัดขึ้นเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา การจัดงานส่งเสริมการลงทุนต่าง ๆ รวมถึงการจัดสัมมนาในครั้งนี้จะสามารถผลักดันให้ความร่วมมือทางธุรกิจขยายตัวต่อไปอย่างต่อเนื่อง

     Tokyo Metropolitan Small and Medium Enterprise Support Center ศูนย์สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกรุงโตเกียว มีการเปิดสำนักงานในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2015 เพื่อเชื่อมโยงนักลงทุนไทย-ญี่ปุ่น เราสนับสนุนที่จะให้เกิดการลงทุนของนักลงทุนชาวไทยในกรุงโตเกียว การเชื่อมต่อกันของทั้ง 2 ประเทศอย่างลงตัว ซึ่งเห็นได้จากการส่งออกของสินค้าไทยไปที่ประเทศญี่ปุ่นที่มีกว่า 10% ในทางกลับกัน ประเทศญี่ปุ่นเป็นปลายทางการท่องเที่ยวอันดับต้น ๆ ของคนไทย ตลอดจนการสำรวจที่พบว่าในประเทศไทยมีร้านอาหารญี่ปุ่นเปิดให้บริการกว่า 2,000 ร้านค้า

     ตอกย้ำปัจจัยการเป็นเมืองน่าลงทุนด้วยโตเกียวเป็นมหานครที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในโลก มี GDP เป็นอันดับที่ 16 ของโลก เป็นเมืองมหาอำนาจ Global Power City อันดับที่ 3 เมืองที่ได้รับการจัดอันดับเป็นเมืองน่าอยู่อันดับที่ 1 ในปี 2020 อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งบริษัทญี่ปุ่นที่มีเงินทุนจดทะเบียนมากกว่า 1,000 ล้านเยน อยู่กว่า 3,000 บริษัท  (คิดเป็นครึ่งหนึ่งของบริษัทขนาดใหญ่ทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น) เนื่องจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เป็นปัจจัยที่เหมาะสมมากต่อการลงทุน รวมถึงการเป็นเมืองที่มีสาธารณูปโภคสูง ครบครัน แม้ต้นทุนการดำเนินงาน ปัญหาแรงงาน และภาระภาษีจะเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนในญี่ปุ่น แต่ค่าเงินที่อ่อนลงในขณะนี้ ประกอบกับค่าครองชีพในกรุงโตเกียวที่ไม่สูงขึ้น ยังสามารถส่งผลบวกต่อการเลือกลงทุนในโตเกียว อีกทั้งรัฐบาลยังเร่งส่งเสริมผลักดันนโยบายเกี่ยวกับบุคลากรที่มีทักษะจากต่างประเทศให้สามารถเข้ามาทำงานในประเทศญี่ปุ่นหวังช่วยแก้ปัญหาแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิต

     กรุงโตเกียว เป้าหมายที่สมบูรณ์แบบต่อการเลือกลงทุน ปัจจัยหลักที่สร้างความได้เปรียบต่อการเป็นทำเลการลงทุนและช่วยสร้างโอกาสการแข่งขันในภูมิภาค มีความพร้อมเรื่องของระบบสาธารณูปโภค ช่วยให้การเข้ามาดำเนินธุรกิจเป็นไปได้อย่างง่าย โดดเด่นด้วยการเป็นแหล่งกำเนิดของเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับของโลก มีฐานการวิจัย R&D การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี, การมีบุคคลากรแรงงานทักษะสูง, มีพันธมิตรร่วมค้นคว้าวิจัย และมีกฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา ส่งผลต่อโอกาสทางการลงทุนในประเทศญี่ปุ่น

     ครอบคลุมบริการทางด้านการลงทุนครบวงจรที่ได้รับการสนับสนุนจากหลากหลายองค์กรในประเทศญี่ปุ่น, Business Development Center TOKYO การบริการด้านธุรกิจครบวงจร จากกรุงโตเกียว สำหรับบริษัทต่างชาติที่ต้องการขยายธุรกิจไปยังกรุงโตเกียว โดย BDCT พร้อมสนับสนุนทุกด้านตั้งแต่เรื่องธุรกิจไปจนถึงการใช้ชีวิต เพื่อให้ทุกท่านขยายกิจการในมหานครโตเกียวได้อย่างรวดเร็ว โดยกระบวนการเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการระดมทุน ไปจนถึงการขยายช่องทางการจำหน่าย รวมถึงขั้นตอนต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการจัดตั้งบริษัทในญี่ปุ่น

     Tokyo One-Stop Business Establishment Center (TOSBEC) พร้อมให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทแก่ธุรกิจต่างชาติหรือธุรกิจร่วมทุนโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถดำเนินขั้นตอนต่าง ๆ สำหรับการจัดตั้งธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว เช่นการรับรองหนังสือบริคณห์สนธิ, การแจ้งจดทะเบียนบริษัท, การจัดการด้านภาษี, การยื่นประกันสังคม และการจัดการด้านเอกสาร ตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ

     การส่งเสริมด้านการหาพันธมิตรทางธุรกิจ เราพร้อมรับฟังความต้องการต่าง ๆ ของบริษัทต่างชาติเพื่อดำเนินการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ให้กับผู้ที่ต้องการขยายธุรกิจในกรุงโตเกียว จากนั้นจึงดำเนินการค้นหาคู่ค้า, ซัพพลายเออร์ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อแนะนำพาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ นอกจากนี้ คุณจะได้รับเชิญเข้าร่วมงานต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยกรุงโตเกียวเพื่อขยายโอกาสในการพบปะคู่ค้าที่มีศักยภาพต่อไป

     Startup Ecosystem Tokyo Consortium ประกอบด้วยด้วยสมาชิกจากภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ บริษัท, หน่วยงานด้านเศรษฐกิจ, มหาวิทยาลัย, สถาบันวิจัย, กิจการร่วมค้า และภาคการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งประสานความร่วมมือในวงกว้าง เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้กรุงโตเกียวกลายเป็นมหานครแห่งสตาร์ทอัพอันดับ 1 ของโลก

     เราพร้อมบริการให้คำปรึกษาฟรีแก่ธุรกิจต่างชาติในสาขาอุตสาหกรรม 4.0 และธุรกิจด้านการเงินที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงและต้องการขยายกิจการสู่เขตมหานครโตเกียว อาทิ การวิเคราะห์และการวางกลยุทธ์ด้านการตลาด การหาพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ สนับสนุนการจับคู่เจรจาทางการค้าระหว่างบริษัทต่างชาติและบริษัทในโตเกียวผ่านโครงการต่าง ๆ การบริหารงานเงินการลงทุน ทั้งนี้ทางกรุงโตเกียวมีโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนสำหรับจัดตั้งสำนักงานใหม่ในเขตโตเกียวอีกด้วย

     โดยภายในงาน คุณไพศิลป์ วรวิสุทธิกูล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร (ซีพีเอฟ) คุณกันตธร วรรณวสุ กรรมการผู้จัดการบริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด ได้ร่วมพูดคุย แสดงความคิดเห็น และแบ่งปันประสบการณ์การทำงานร่วมกับชาวญี่ปุ่น พร้อมแนะนำแนวทางในการร่วมงานกับชาวญี่ปุ่น อีกทั้งยังให้ข้อมูลถึงบรรยากาศการลงทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในประเทศ พร้อมการคาดหวังด้านต่าง ๆ ที่คาดว่าจะสามารถตอบอุปสงค์ในประเทศญี่ปุ่น ชี้ช่องทางการลงทุน โอกาสการลงทุนที่จะเติบโตในอนาคต

ช่องทางการติดต่อเพื่อปรึกษาด้านธุรกิจ

การลงทุนในโตเกียว

Business Development Center TOKYOBDCT

Email : contactus@bdc-tokyo.org

Tel : +81-(0)3-6269-9981

 

ขอคำปรึกษาเรื่องอื่นๆ

Tokyo SME Support Center Thailand Branch Office

Email : thai-branch@tokyo-kosha.or.jp

Tel : +66-(0)2-611-2641

หมายเหตุ : สามารถติดต่อช่องทางนี้ได้จนถึงเดือนตุลาคม 2565

 

#TokyoSMESupportCenter #Tokyo Trade Center #mediator #การลงทุนญี่ปุ่น