ADS


Breaking News

Human Human Human (คน คน คน) นิทรรศการศิลปะรวมสมัยเผยตัวตนของมนุษย์ เปิดแล้ว สุดคึกคัก!

เปิดนิทรรศการ ผลงานศิลปะสะท้อน ความเป็นมนุษย์ ใน Human Human Human (คน คน คน )
คุณ เยาวณี นิรันดร
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พงษ์เดช  ไชยคุตร ประธานหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ ศิลปการออกแบบและการจัดการวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คุณเกษร กำเนิดเพชร รองผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เชิญชมนิทรรศการ Human Human Human (คน คน คน ) ของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พงษ์เดช  ไชยคุตร ประธานหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาทีศนศิลป์ ศิลปการออกแบบและการจัดการวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นการจัดแสดงผลงานภาพพิมพ์100ภาพและผลงานจิตรกรรม100 ภาพภายใต้แนวคิดชีวิตมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในพิภพ ล้วนมีกิเลสตัณหาความอยากความต้องการตามสัญชาตญาณของสัตว์ บางครั้งสามารถควบคุมตัวเองได้แต่บางครั้งกิเลสตัณหาเป็นตัวควบคุมมนุษย์ ทำให้เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จบสิ้น ภาพเขียนสะท้อนถึงความเป็นมนุษย์ที่สับสน ต่อสู้แย่งชิง เห็นแก่ตัวและพวกพ้อง
   พิธีเปิดงานเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2565 ได้รับเกียรติจากคุณเยาวณี นิรันดร กรรมการกองทุนศิลปร่วมสมัยเป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการโดยมีคุณเกษร กำเนิดเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกล่าวต้อนรับ รศ.ดร.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยบูรพาและผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิดงาน
   ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พงษ์เดช ไชยคุตร กล่าวว่า ใช้เวลา2ปีในการจัดทำผลงานนี้เพื่อสะท้อนให้เห็นความเป็นมนุษย์ที่ซุกซ่อนสัญชาตญาณไว้และเข้ากับสภาพสังคมที่มีความเลวร้าย ดังเช่นข่าวที่สร้างความเสทือนใจเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ของจังหวัดหนองบัวลำภู อยากให้ผู้สนใจมาชมงานแสดงศิลปะครั้งนี้ ซึ่งจะให้แง่มุมความเป็นมนุษย์ผ่านเส้นสายและสีสัน โดยภาพที่ตนประทับใจมากที่สุด มีขื่อว่าภาพ The Last Supper  ส่วนแรงบันดาลใจที่เลือกนำเสนอภาพจิตรกรรมในลักษณะนี้มาจากการผ่านความรุนแรงในเหตุการณ์เดือนตุลาคม ของไทยและไปใช้ชีวิตอยู่ที่โปแลนด์ ได้สัมผัสถึงภาพความโหดร้ายของชาวยิวที่ถูกรมควันโดยเยอรมันสะท้อนออกมาเป็นผลงานจิตรกรรมจำนวนมาก
    ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พงษ์เดชไชยคุตร เชี่ยวชาญด้านทัศนศิลป์และการออกแบบเคยดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นประธานหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีผลงานการวิจัยโดยได้รับทุนจากสำนักงานการวิจัย 2 เรื่องได้แก่ ผลงานวิจัยเรื่องทางไหนดี ผลงานวิจัยเรื่องชีวิตไม่กัดด้วยน้ำกรด ส่วนผลงานการแสดงศิลปภาพจิตรกรรมและภาพพิมพ์มีทั้งจัดแสดงระดับประเทศและนานาชาติมาแล้วหลายครั้ง
   ด้านคุณ เยาวณี นิรันดร กล่าวแสดงความชื่นชม ผลงานครั้งนี้ว่า เคยมีโอกาสติดตามงานของศาสตราจารย์เกียรติคุณพงษ์เดช มาแล้วและรู้สึกตื่นตาตื่นใจที่ได้เห็นผลงานจำนวนมากที่นำมาจัดแสดง ส่วนตัวชอบงานศิลปะและมีพิพิธภัณฑ์ที่เปิดการแสดง เพราะงานศิลปะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
   ขณะที่ คุณเกษร กำเนิดเพชร รองผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กล่าวทิ้งท้ายว่า กระทรวงวัฒนธรรมมีความยินดีที่ได้นำผลงานศิลปะชุดHuman Human Human ของ ศาสตราจารย์พงษ์เดช ไชยคุตรมาจัดแสดงเพราะมีเอกลักษณ์ที่แปลกจากงานศิลปะทั่วไป อยากให้ผู้สนใจมาชมกันที่หอศิลป์ร่วมสมัย ราชดำเนิน ตั้งแต่วันนี้ถึง29 ตุลาคม โดยเปิดให้ชมระหว่างเวลา 10.00-19.00 น ทุกวัน หยุดวันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์ โดยสามารถเข้าขมฟรีตลอดงาน ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ หอศิลป์ร่วมสมัย ราชดำเนิน