ADS


Breaking News

ชวน หลีกภัย รับมอบหนังสือ ชุด “โครงการสารานุกรมเทิดทูนสถาบัน” จาก โครงการสี่เสาหลัก

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร รับมอบหนังสือ ชุด “ โครงการ สารานุกรม เทิดทูนสถาบัน” จาก โครงการ สี่เสาหลัก
     วันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 11.30 น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และ ประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยคุณแทนคุณ จิตต์อิสระ เลขานุการคณะทำงานประธานสภาผู้แทนราษฎร รับมอบหนังสือ ชุด “ โครงการ สารานุกรม เทิดทูนสถาบัน” จากโครงการ สี่เสาหลัก โดยมี ดร.ฐิติ ชัยนาม ประธานโครงการ สี่เสาหลัก , คุณอุบลวรรณา ตินตบุตร (หนูนา) ผู้อำนวยการ เวทีข่าว ออนไลน์ ที่ปรึกษาโครงการ สี่เสาหลัก  พร้อมด้วย  พันโท เจษฏา เหมหาชาติ และพันโท ทวี ดอนวิจิตร ร่วมส่งมอบหนังสือชุด "สารานุกรมโครงการสี่เสาหลัก" เป็นหนังสือภาพและเนื้อหาสี่สี พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 1 ถึง 9 เป็นหนังสือหายากทรงคุณค่า และเป็นสัญลักษณ์ การแสดงออกถึงความจงรักและภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์