ADS


Breaking News

กรมศุลฯจับกุมเนื้อสุกรแช่แข็งลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศ น้ำหนักกว่า หนึ่งแสนกิโลกรัม มูลค่าประมาณ 21 ล้านบาท

กรมศุลกากรจับกุมเนื้อสุกรแช่แข็งลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศ
น้ำหนักกว่า 100,000 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 21 ล้านบาท
     วันนี้ (7 ตุลาคม 2565) เวลา 14.30 น. นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร แถลงข่าว ร่วมกับพล.ต.ต. อนันต์ นานาสมบัติ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ต.อ.เชษฐ์พันธ์ กิติเจริญศักดิ์ ผู้กำกับการ 1 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รักษาราชการอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมกันทำการจับกุมเนื้อสุกรแช่แข็งลักลอบ เข้ามาในราชอาณาจักร โดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร มีเมืองกำเนิดอิตาลี สเปนและบราซิล น้ำหนักกว่า 100,000 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 21 ล้านบาท
     นอกจากนี้ ยังจับกุมขาไก่ มีถิ่นกำเนิดจากประเทศบราซิลและตรุกี 35,000 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 700,000 บาท
ณ โกดังเลขที่ 44/1 และ 44/4 หมู่ 3 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
     อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวต่ออีกว่า จากสถิติการจับกุมการลักลอบนำเนื้อสุกรและชิ้นส่วนสุกรที่มีถิ่นกำเนิดจากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 ถึงปัจจุบัน มีจำนวนทั้งหมด 6 คดี รวม 148,700 กิโลกรัม มูลค่า 30.94 ล้านบาท
     ทั้งนี้ กรมศุลกากรจะเข้มงวดในการจับกุมผู้ที่ลักลอบนำเนื้อสุกรและชิ้นส่วนสุกรมีถิ่นกำเนิดจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายในราชอาณาจักรไทยเพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากสารปนเปื้อนและเชื้อ ASF อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้เกษตรกรสามารถผลิตสุกรไทยออกจำหน่ายและผลักดันให้กลไกทางการตลาดกลับเข้าสู่ภาวะปกติ สำหรับเนื้อสุกรทั้งหมด กรมศุลกากรจะส่งมอบให้กรมปศุสัตว์เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป