ADS


Breaking News

พ.ต.อ.ภิญโญ ป้อมสถิตย์ สก.เขตบางพลัด ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในชุมชนวัดดาวดึงษ์

     พ.ต.อ. ภิญโญ  ป้อมสถิตย์  สก. เขตบางพลัด  พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทุกภัยน้ำท่วมในชุมชนวัดดาวดึงษ์ และพื้นที่เขตบางพลัด