ADS


Breaking News

กฐินสามัคคี "วัดบ้านแจ้ง" บางปะหัน ยอดกว่า 2.1 ล้านบาท รวมพลังศรัทธา หลวงปู่หน่าย อินทสิโล

ยอดกฐินสามัคคี  "วัดบ้านแจ้ง" บางปะหัน ทะลุ 2.1 ล้านบาทแล้ว ด้วยพลังศรัทธาหลวงปู่หน่าย อินทสิโล
     เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ วัดบ้านแจ้ง (หลวงปู่หน่าย อินทสิโล) อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 โดยมีอาจารย์ประเวศน์ คงเอียด ประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565  พร้อมด้วย เฮียเชี๊ย (วัดหนัง), คุณนภัสสร โตมิตะ, คุณวันชัย ลาภวิไลพงศ์ ประธาน กต.ตร. สน.บางกอกใหญ่, นายอนันต์ นาเอนก, นายรัฐณกรณ์ อมรวีระวัฒน์ (ชาติพยัคฆ์) ผอ.สำนักข่าวฮอตนิวส์ไทยแลนด์ - ผู้อำนวยการ สื่อต้าน อาชญากรรมยาเสพติด - อุปนายกสมาคม ช่างภาพสื่อมวลชนดิจิทัล และพุทธศาสนิกชนอำเภอบางปะหัน และต่างจังหวัด เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ซึ่งในปีนี้มียอดการทำบุญถวายปัจจัย รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,171,389  บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเก้าบาท ) ...สาธุ อนุโมทามิ
     ซึ่งบรรยากาศภายในงานบุญกฐินสามัคคี "วัดบ้านแจ้ง" ประจำปี 2565 นี้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญเลี้ยงโรงทาน เป็นจำนวนมาก ด้วยกุศล และ ผลบุญนี้ ขออานิสงส์จงส่งผลให้ท่านมีความคล่องตัวทุกๆประการ ทั้งทางโลก และทางธรรม มีเหลือกิน มีเหลือใช้ มีเหลือเก็บ ไม่ขัดสน และ ขอคำว่าไม่มี ไม่ได้ ไม่สำเร็จ ไม่รู้ ขัดข้อง ไม่พบ ไม่เจอ จงอย่าบังเกิดปรากฏแก่ทุกท่าน ตั้งแต่บัดนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทอญ สาธุๆๆ
     ขออารธนาบารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำส่งบุญในครั้งนี้ให้ถึง แก่ทุกดวงจิตทั้ง3แดนโลกธาตุ...มาร่วมรับอนุโมทนาบุญด้วยความสามัคคีมีเมตตาจิต เมตตาใจ รวมพลังสรรสร้างความสำเร็จ มีดวงตาเห็นธรรมมาช่วยสืบทอดดูแลพระพุทธศาสนาและสังคมกันต่อไป สาธุบุญ สาธุธรรมชีวิตสำเร็จครอบครัวสำเร็จสังคมสำเร็จสุขกายสุขใจการงานการเงินเข้ามาสำเร็จมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเหลือไว้สร้างบุญบารมีทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยความเข้าใจรักสามัคคีมีเมตตาเป็นมิตรที่ดีให้อภัยให้โอกาสกับทุกคนความสำเร็จจงเกิดขึ้นกับทุกคนสำเร็จสมปรารถนาทันใจทุกประการแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมจงบังเกิดขึ้นกลางดวงใจและตาทั้ง 2 เพื่อเป็นปัญญามีดวงตาเห็นธรรมสาธุบุญสาธุธรรมอนุโมทนา สาธุๆ