ADS


Breaking News

วช. ขอเชิญชม “งานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น” ประจำปีงบประมาณ 2566 สุดล้ำ! 19-20 ก.ย.นี้

🔬ชมฟรี...พบกับสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ของนักประดิษฐ์ไทยกว่า 100 ผลงาน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ขอเชิญชมนิทรรศการ
“งานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น” ประจำปีงบประมาณ 2566

📌19-20 กันยายน 2565
📌10.00-17.00 น.
📌ณ ศูนย์จัดการความรู้การวิจัย ชั้น 1 อาคาร วช. 1 และบริเวณโถง ชั้น 1 อาคาร วช. 4
#วช #อว #ผลงานประดิษฐ์คิดค้น