ADS


Breaking News

กรมศุลฯส่งมอบของกลางสารทำความเย็น เพื่อนำไปทำลาย

กรมศุลกากรส่งมอบของกลางสารทำความเย็น เพื่อนำไปทำลาย
     วันนี้ (16 กันยายน 2565) เวลา 09.00 น. นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์ รองอธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการทำลายของกลางสารทำความเย็นที่อยู่ในกำกับดูแลของกรมศุลกากร และได้ส่งมอบของกลางสารทำความเย็น  จำนวน 10,080 ถัง (139.5 ตัน)ให้กับ บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์สยาม จำกัด (WMS) เพื่อนำไปทำลาย ที่บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด โดยมีผู้แทนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีด้วย

ณ ชั้น 1 อาคารสโมสรศุลกากร กรมศุลกากร