ADS


Breaking News

100 ปี แห่งการสถาปนาสถานเสาวภา จัดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 9 สายพันธุ์ ในราคาพิเศษเนื่องในวาระครบ 100 ปี แห่งการสถาปนาสถานเสาวภา 
ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิกจัดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 9 สายพันธุ์ ในราคาพิเศษ
เข็มละ 5,600 บาท
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
เปิดทำการ
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. (ปิดพักเที่ยง)
วันเสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 – 12.00 น.
ปิดทำการ วันอาทิตย์
สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 0 2252 0161 - 4 ต่อ 132 ในเวลาทำการ