ADS


Breaking News

ททบ.๕ จัดตลาดเกษตรสนามเป้าชวนบอกรักแม่ด้วยผลไม้ พืชผัก และสินค้าอินทรีย์ วันนี้ถึง ๕ ส.ค. นี้

ททบ.๕ เปิดตลาดเกษตรสนามเป้าชวนลูกบอกรักแม่ด้วยพืชผักผลไม้ และสินค้าอินทรีย์ ระหว่าง วันนี้ถึง ๕ สิงหาคมนี้

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.๕) โดยศูนย์ประสานงานตลาดเกษตรสนามเป้า จัดโครงการ "ตลาดเกษตรสนามเป้า บอกรักแม่ด้วยผลไม้" โดยเปิดพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคาร TGN และ บริเวณ ชั้น ๑ ศูนย์ประสานงานตลาดเกษตรสนามเป้า ททบ.๕ ระหว่างวันที่ ๑ - ๕ สิงหาคม นี้ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ให้เกษตรกรนำผลไม้คุณภาพจากสวน มาให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้ออย่างหลากหลาย อาทิ ทุเรียนก้านยาว ทุเรียนหมอนทอง จ.สุราษฎร์ธานี สับปะรดห้วยมุ่น อินทผลัม เมล่อน พืชผักปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์จากโครงการทหารพันธุ์ดี นอกจากนี้ยังมีสินค้าคุณภาพอีกมากมายจากสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารสื่อสารมาร่วมจัดจำหน่ายภายในงานอีกด้วย อาทิ อาหารพร้อมทาน ขนม และผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้า เป็นต้น 

ทั้งนี้ในเดือนสิงหาคมเป็นช่วงเดือนที่มีวันสำคัญคือ วันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม และ "วันแม่แห่งชาติ" ซึ่ง ททบ.๕ เล็งเห็นว่าการนำผลไม้คุณภาพ ผักปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์ ไปมอบให้แม่นั้นนอกจากจะเป็นการแสดงถึงความรักความห่วงใยต่อแม่แล้ว ยังถือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในการระบายผลผลิตได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย

ในช่วงที่ผ่านมา สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดย "ศูนย์ประสานงานตลาดเกษตรสนามเป้า" ได้รับการร้องเรียนจากเกษตรกรในจังหวัดต่างๆ ให้ช่วยเหลือ ประชาสัมพันธ์และหาช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จึงเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรได้จัดจำหน่ายสินค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาคการเกษตรและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผ่านรายการต่างๆ ของ ททบ.๕ เช่น รายการ เมืองไทยใหญ่อุดม, รายการ เกษตรสนามเป้า เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์ประสานงานตลาดเกษตรสนามเป้า โทร ๐๖-๑๔๑๘-๘๒๕๖ 

#ตลาดเกษตรสนามเป้า #TV5HD