ADS


Breaking News

ซินโครตรอน ปลื้ม! คว้า Gold Award จากนวัตกรรม “ห้องแยกโรคความดันลบ” ในมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ซินโครตรอนคว้า Gold Award จากผลงาน “ห้องแยกโรคความดันลบ” ในมหกรรมวิจัยแห่งชาติ
     สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) รับรางวัล Gold Award จากนายกรัฐมนตรี ภายในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2565 จากผลงาน “ห้องแยกโรคความดันลบ” ที่ช่วยบุคลากรทางการแพทย์รับมือสถานการณ์โควิด-19 ผลิตและส่งมอบไปทั่วประเทศกว่า 80 ห้อง โดยมีความร่วมมือและต่อยอดกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งโชว์นวัตกรรมทางการแพทย์อื่นๆ อาทิ เครื่องผลิตออกซิเจนความบริสุทธิ์สูง หมวกช่วยหายใจ หน้ากากผ้าไหมทดแทนหน้ากากทางการแพทย์
     กรุงเทพมหานคร – ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มอบรางวัล Gold Award จากนายกรัฐมนตรี นายเกริกฤทธิ์ สิทธิศาสตร์ หัวหน้าส่วนระบบเชิงกล สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จากผลงาน “ห้องแยกโรคความดันลบ” ซึ่งจัดแสดงในโซนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
     นายเกริกฤทธิ์ สิทธิศาสตร์ หัวหน้าทีมพัฒนาห้องแยกโรคความดันลบ กล่าวว่า “ทีมวิศวกรและช่างของสถาบันฯ ได้ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านระบบสุญญากาศ ระบบควบคุมและวิศวกรรมขั้นสูงที่สั่งสมนานกว่า 20 ปี มาผลิตห้องแยกโรคความดันลบ เพื่อป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ระหว่างการรักษาโรคโควิด-19 และมีความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนำแบบไปพัฒนาและต่อยอดเพื่อบริจาคแก่โรคพยาบาลต่างๆ รวมแล้วกว่า 80 ห้อง”  
“ข้อดีของห้องแยกโรคความดันลบที่สถาบันฯ พัฒนาขึ้น คือสามารถออกแบบห้องให้เหมาะสมต่อพื้นที่ใช้งาน ซึ่งแต่ละโรงพยาบาลมีข้อจำกัดของพื้นที่แตกต่างกัน มีราคาประหยัด ถอดประกอบและเคลื่อนย้ายได้ง่าย และใช้เวลาติดตั้งเร็ว สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ช่างท้องถิ่นเพื่อผลิตและประกอบได้ ซึ่งจะช่วยให้โรงพยาบาลเข้าถึงนวัตกรรมทางการแพทย์ต่างๆ เหล่านี้ได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้เรายังนำหลักการสร้างห้องความดันลบนี้ไปพัฒนาตู้ตรวจโรความดันบวก-ความดันลบ และดัดแปลงรถตู้-รถกระบะติดหลังคา เพื่อสร้างห้องโดยสารความดันลบสำหรับขนย้ายผู้ป่วยด้วย” นายเกริกฤทธิ์กล่าว 
     สถาบันฯ ยังได้นำนวัตกรรมทางการแพทย์อื่นๆ มาร่วมจัดแสดงภายในด้วย ได้แก่ เครื่องทดสอบประสิทธิภาพการกรองอนุภาคสำหรับหน้ากากทางการแพทย์ เครื่องผลิตออกซิเจนความบริสุทธิ์สูง หมวกช่วยหายใจ และหน้ากากผ้าไหมสำหรับทดแทนหน้ากากทางการแพทย์ นอกจากนี้นิทรรศการจากวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ (ธัชชา) ยังได้จัดแสดงเหรียญทองคำโรมันโบราณ ซึ่งใช้เทคนิควิเคราะห์ด้วยแสงซินโครตรอนโดยนักวิทยาศาสตร์สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของทองคำโบราณด้วย