ADS


Breaking News

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพแก่ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้เมาท์เทน บี ผับ (MOUNTAIN B) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รุดลงพื้นที่ซับน้ำตา มอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพแก่ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้เมาท์เทน บี ผับ (MOUNTAIN B) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

     ตามที่ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้เมาท์เทนบี ผับ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมา ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตในขณะนี้จำนวน 15 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งภายหลังจากที่เกิดเหตุ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ให้ความช่วยเหลือในการสนับสนุนโลงศพ จำนวน 1 ใบ และอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิต กลับภูมิลำเนา จำนวน 8 ราย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยได้รับการประสานขอความร่วมมือจากมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถาน สัตหีบ

     วันนี้ (วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น.) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ มอบหมายให้นางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ  ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพแก่ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้เมาท์เทน บี ผับ (MOUNTAIN B)  รายละ 20,000 บาท จำนวน 15 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานรัฐ พร้อมด้วยคณะมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถาน สัตหีบ และนางสาวอัญชลี จงคดีกิจ (ปุ๊ อัญชลี) อาสาสมัครศิลปินมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมในพิธี ณ มูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถาน สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

     ตลอดระยะเวลากว่า 112 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  ได้ขยายขอบข่ายโครงการต่าง ๆ ออกไปอย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแต่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ  ศาสนา   เท่านั้น แต่ยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิตอีกในหลาย ๆ ทาง เพื่อเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ช่วยเหลือประชาชนครบวงจรในทุกๆ ด้าน ดังปณิธานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง “ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต”

.

## มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ##