ADS


Breaking News

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ ขอเชิญรับชมเฟซบุ๊ก “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง” EP.23 ตอน “โรคมือเท้าปาก” 20 ส.ค. นี้

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ เชิญรับชมเพจเฟซบุ๊ก “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง”EP.23 ตอน โรคมือเท้าปาก

          “โรคมือเท้าปาก” ถือเป็นโรคฮิตที่มาพร้อมกับฤดูฝน เกิดจากไวรัสตัวหนึ่งที่ชื่อ Enterovirus ผ่านการสัมผัสโดยตรงหรือสัมผัสสิ่งที่ปนเปื้อนกับน้ำลายหรืออุจจาระ แต่ความน่ากลัว คือ เชื้อไวรัสจะยิ่งแข็งแรงมากโดยเฉพาะกับเด็ก ๆ  ที่มีการเล่นใกล้ชิดกันแบบถึงเนื้อถึงตัว เพียงแค่จับลูกบิดประตูหรือเล่นของเล่นชิ้นเดียวกันก็มีโอกาสติดเชื้อได้แล้ว จึงเป็นที่มาของการระบาดอย่างง่าย ๆ และเชื้อสามารถแพร่ได้ตั้งแต่ระยะเริ่มมีอาการ ตั้งแต่สัปดาห์แรกหลังมีอาการ และบางรายก็ยังสามารถตรวจพบเชื้อในอุจจาระได้ แม้จะหายดีแล้วเป็นเวลาหลายสัปดาห์ เด็กที่ป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก มักเริ่มต้นด้วยอาการไข้ มีแผลในปาก ตั้งแต่บริเวณของเพดานแข็งเพดานอ่อนหรือบางคนก็พบที่กระพุ้งแก้มหรือที่ลิ้น บางคนเป็นเยอะลามออกมาที่ริมฝีปากหรือรอบ ๆ ริมฝีปาก  นอกจากนั้นยังมีผื่นที่มือและเท้า ส่วนใหญ่จะเป็นตุ่มแดง ๆ หรือบางครั้งก็เป็นตุ่มน้ำใสบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้า ง่ามนิ้วมือนิ้วเท้า เป็นต้น

สำหรับ “โรคมือเท้าปาก” สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย หรือ DST ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับโรคนี้โดยเฉพาะและต้องการให้ความรู้กับประชาชนทั่วประเทศ  จึงขอเชิญประชาชนและผู้สนใจทั่วไปเข้ารับชม Facebook Live ผ่านเพจเฟซบุ๊ก “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง” ใน EP.23  ตอน “โรคมือเท้าปาก” ในวันเสาร์ ที่ 20 สิงหาคม 2565  เวลา 19.00-19.45 น.  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.เทอดพงศ์  เต็มภาคย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และและพญ.ศิรินดา แจ่มจรรยา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สถาบันโรคผิวหนังและสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรและ พญ.ชินมนัส  เลขวัต ประชาสัมพันธ์ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินรายการ ผู้สนใจฝากข้อความคำถาม ได้ที่เพจ “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง” หรือเข้าศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย (WWW.DST.OR.TH)