ADS


Breaking News

สำเร็จยิ่งใหญ่! ”จุรินทร์” ชู Gen Z เป็น CEO ยกทัพหน้าผู้ประกอบการส่งออกรุ่นใหม่ 3 ปี กว่า 36,521 ราย เร่งใช้ Soft Power ไทยสร้างมูลค่าเพิ่มเข้าประเทศ

ฉลองความสำเร็จยิ่งใหญ่! ”จุรินทร์” ปั้น Gen Z เป็น CEO สร้างทัพหน้าผู้ประกอบการส่งออกรุ่นใหม่ 3 ปี กว่า 36,521 ราย ย้ำใช้ Soft Power ไทยทำกำไรให้ประเทศ
     วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานให้โอวาทพิเศษในพิธีสรุปผลโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO) ที่ True Digital Park สุขุมวิท 101
     นายจุรินทร์ กล่าวว่า ตนเชื่อว่าทุกคนจะต้องภาคภูมิใจที่สามารถทำแบบทดสอบได้คะแนนสูงสุดเป็น 1 ใน 100 จากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดกว่า 16,000 คนในปีนี้ สำหรับโครงการปั้น Gen Z ให้เป็น CEO เป็นนโยบายที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ดำเนินการมาตลอด 3 ปี ถือเป็นความภาคภูมิใจของพวกเรากระทรวงพาณิชย์ทุกคน และเป็นนโยบายสำคัญที่ตนเน้นย้ำให้ดำเนินการโดยต่อเนื่อง ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนว่าแต่ละปีจะผลิตได้จำนวนเท่าไหร่ เพื่อให้น้องๆ เจเนอเรชั่นใหม่ของประเทศ มีโอกาสเดินหน้าไปสู่ฝันที่ฝันไว้ ซึ่งตนเชื่อว่าน้อง Gen Z จำนวนมากฝันว่าจะเป็นนายตัวเองมากกว่าอยู่ในองค์กรอย่างเนิ่นนานจนเกษียณอายุเหมือนเจเนอเรชั่นก่อนหน้า การเป็นนายตัวเองที่เป็นรูปธรรมชัดเจน คือความเป็น CEO ขององค์กรธุรกิจที่ตนเองก่อตั้งขึ้น โครงการปั้น Gen Z เป็น CEO ของกระทรวงพาณิชย์จึงเกิดขึ้น เพื่อให้น้องรุ่นใหม่เป็นแม่ทัพทั้งในภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคการตลาด บริหารจัดการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศในอนาคตต่อไป ซึ่งดำเนินการมา 3 ปี ตั้งแต่ปี 63-65  มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมโครงการถึง 104 แห่งจากทั่วประเทศ และพันธมิตรธุรกิจระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลกร่วมโครงการ ไม่ว่าจะเป็น True Huawei Bitkub EXIM Bank Shopee P&G Coro Brothers หรืออื่นๆ ขอขอบคุณที่เข้ามาร่วมโครงการกับกระทรวงพาณิชย์จนประสบความสำเร็จทำให้ 3 ปีสามารถปั้น Gen Z เป็น CEO ได้ถึง 36,521 ราย เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคตทั้งเศรษฐกิจในประเทศและส่งออกเพื่อนำรายได้เข้าประเทศต่อไป 
     “วันนี้ Gen Z ทั้ง 100 คนคือ Top 100 ที่มาจาก 23 สถาบันการศึกษาที่ผ่านกระบวนการทดสอบและคัดเลือกแล้วทั้งหมด สิ่งที่อยากฝากเสริมคือขอให้ Gen Z ไม่ลืม ไม่ว่าจะเข้าไปอยู่ในภาคการผลิต บริการ การตลาดหรือภาคส่วนไหนของเศรษฐกิจของประเทศก็ตาม อย่าลืมพก Soft Power ติดตัวไปด้วยเพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ภาคบริการ ภาคส่วนอื่นๆ นอกจากสามารถทำเงินให้กับระบบเศรษฐกิจตนเองและครอบครัว ให้มีส่วนสำคัญในการช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศไทยในการช่วยเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม วิถีชีวิตและความเป็นไทย ให้ขจรขจายไปในธุรกิจที่ท่านสร้าง เพื่อนอกจากทำกำไรของส่วนธุรกิจของท่าน ก็ทำกำไรให้ประเทศด้วย” รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าว
     ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศระบุว่า โครงการ From Gen Z to be CEO เป็นโครงการที่เกิดขึ้นภายใต้นโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการให้เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นคนรุ่นใหม่ จัดอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยมี CEOs และวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ และร่วมมือกับ 104 สถาบันชั้นนำทั่วประเทศ และสำหรับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 500 ลำดับแรก ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Exclusive Training Program จัดโดย True LAB และ 100 ลำดับแรก ได้รับสิทธิ์ในการพิจารณาเข้าร่วมฝึกงานกับองค์กร ระดับประเทศ ได้แก่ True Huawei Bitkub EXIM Bank Shopee P&G Coro Brothers และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ที่ตั้งอยู่ในทั่วทุกภูมิภาคทั่วโลก รวมถึงได้สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและพันธมิตรของโครงการ และภายในงานมีการมอบประกาศนียบัตรให้กับ Gen Z ที่ทำคะแนนสูงสุด 100 ลำดับแรก รางวัลสถาบันการศึกษาดีเด่นและบุคลากรดีเด่น และมอบรางวัล Gen Z Ambassadors สำหรับผู้ที่ทำคะแนนสูงสุด 4 รายจากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดกว่า 15,847 ราย โดย Gen Z Ambassadors ได้แก่ (1) นางสาวศิรภัสสร ศรียาภัย นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (2) นายภัทรกร ศรนรายน์ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (3) นางสาวณชนก นุชชา นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ (4) นางสาวรษิกา ปริยวรกุล นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย