ADS


Breaking News

สมนี สมไทยสกุล "มารีอา โปรดักส์" สุดภูมิใจ คว้าโล่ห์เกียรติยศ "Best Cost Reduction 2021"

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของผู้บริหารสาวคนเก่ง

     เมื่อเร็วๆ นี้ มร.คะสึอะคิ มาเอดะ ประธานกรรมการ บริษัท โตโยด้า โกเซ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทผู้ผลิตและขายชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ ได้มอบโล่ห์เกียรติยศ "Best Cost Reduction 2021" เพื่อเป็นการขอบคุณแก่ คุณส้มหวาน สมนี สมไทยสกุล ประธานบริหาร บริษัท มารีอา โปรดักส์ จำกัด โอกาสที่เป็นคู่ค้าที่ยั่งยืนมีการพัฒนาด้านผลิตชิ้นส่วนยานยนต์โดยยึดถือหลักการบริการด้านคุณภาพและราคาได้อย่างดีเยี่ยมโดยมี คุณวิษณุ ลิ้มสงวน ผู้จัดการส่วนงานจัดซื้อ(บจก.โตโยด้าฯ) คุณเพ็ญสุข เขียวสระคู ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายปฏิบัติการ(บจก.มารีอา) ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย ณ.อาคารสำนักใหญ่ บริษัท มารีอา โปรดักส์ ถนนเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ