ADS


Breaking News

วช. ผนึกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ พร้อมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดรนแปรอักษร สุดยิ่งใหญ่

วช ร่วมสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดรนแปรอักษร
     นาย พิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ เปิดเผยว่า สมาคมฯได้รับทุนสนับสนุนจาก วช. ในการฝึกอบรมเยาวชนเพิ่อถ่ายทอดความรู้ด้านโดรนแปรอักษรซึ่งสมาคมมีความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจนติดอันดับ 1 ใน 9 ของโลกและอันดับ 1 ในอาเซียน ซึ่งขณะนี้จัดอบรมไปแล้ว 2 รุ่น ที่ กทม. และพระนครศรีอยุธยา และถือเป็นโอกาสดีที่ในเดือนนี้จะมีวันสำคัญคือวันที่ 28 กรกฎาคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 , วันที่ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ วันที่ 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ สมาคมฯจะนำโดรนแปรอักษรบินขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน สิ่งสำคัญคือรูปภาพต่างๆที่เกิดจากการแปรอักษรทั้งหมดเกิดจากเยาวชนที่มาฝึกอบรมจากทางสมาคมฯร่วมกับ วช. ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าศักยภาพของเยาวชนที่ออกแบบรูปภาพในหลวง รูปเครื่องบินที่พระองค์ทรงประทับและขับตลอดจนรูปต่างๆที่จะบินขึ้นท้องฟ้าในวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 28 กรกฎาคมเป็นความภาคภูมิใจของสมาคมฯและ วช.ที่จะได้เห็นเยาวชนไทยสามารถแสดงศักยภาพและสร้างสีสันสร้างสิ่งดีดีในการเขียนภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าด้วยตัวเอง 
     ผู้สนใจสามารถร่วมชมการแสดงโดรนแปรอักษรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2 วัน คือ วันที่ 27 กรกฎาคม หลังพระอาทิตย์ตกดินและวันที่ 28 กรกฎาคม หลังพิธีถวายราชสดุดีจุดเทียนชัยโดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
      อนึ่ง วช. ได้สนับสนุนโครงการถ่ายทอดเทคนิคโดรนแปรอักษรแก่เยาวชนในพื้นที่ภาคกลางรวม 4 ครั้ง ซึ่งทางสมาคมฯได้จัดไปแล้ว 2 ครั้ง ครั้งละ 50 คน ใช้เวลา 3 วัน ยังเหลืออีก 2 ครั้ง ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรี  คาดหวังว่าเมื่อเสร็จสิ้นโครงการจะมีเยาวชนคนรุ่นใหม่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเป็นแกนนำในการถ่ายทอดโดรนแปรอักษรต่อไปในทุกพื้นที่ สร้างแรงจูงใจให้มีความสนใจงานทางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรมและอวกาศซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ