ADS


Breaking News

วช. นำผลงาน “วิจัยไทย ขายได้จริง” ร่วมงาน Smart SME Expo 2022 สุดคึกคัก

วช. ร่วมงาน Smart SME Expo 2022
นำงานวิจัยขายได้ ร่วมโชว์ชูแนวคิด “วิจัยไทย ขายได้จริง”
    สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ชูแนวคิด “วิจัยไทย ขายได้จริง” นำผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย เข้าร่วมแสดงในงาน Smart  SME Expo 2022  หวังใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยนำสินค้าและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มาร่วมจัดแสดง งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 10 กรกฎาคม 2565 ณ Hall 7 – 8 Impact เมืองทองธานี
     ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักทำหน้าที่ในการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่หน่วยงานต่าง ๆ  ซึ่ง วช.จะสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญ ด้านการวิจัยเชิงรุกโดยผลการวิจัยจะต้องมีเป้าหมายของผลผลิตและใช้ประโยชน์ได้จริง และเกิดเป็นผลลัพธ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  จากผลสำเร็จของการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา  วช. จึงได้นำผลงานการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนเข้าร่วมแสดงนิทรรศการในงาน Smart SME Expo 2022  รูปแบบการจัดงานจะเป็นบูธศูนย์บริการให้คำปรึกษาด้านการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด (theme) “วิจัยไทย ขายได้จริง” โดยมีทีมงานศูนย์ประสาน “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative House” ฝ่ายอุตสาหกรรม วช. มาเป็นผู้ให้ข้อมูลและคำปรึกษาแก่ผู้สนใจและผู้ประกอบการ เพื่อมุ่งหวังที่จะผลักดันให้เกิด outcome โดยการจัดการจาก know how, technology, process จนได้มาเป็นตัว product และจาก product สู่ผู้บริโภค โดยใช้เครื่องมือด้านการวิจัยสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีการนำสินค้าและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative House มาร่วมจัดแสดงในบูธ Innovative House วช. ทั้งส่วนของ Future Food อาหารเพื่อสุขภาพ สารสกัดจากวัตถุทางธรรมชาติ อาหารทางการแพทย์ รวมถึงอาหารเสริม และอาหารควบคุมน้ำหนัก ซึ่งถือว่าเป็นเทรนด์อาหารยุคใหม่ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่บริโภคได้ ผ่านการวิจัยและนวัตกรรมของ วช.  งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 10 กรกฎาคม 2565 ณ  Hall 7 – 8 Impact   เมืองทองธานี