ADS


Breaking News

กรมการแพทย์แผนไทยฯ เผยสุดยอด "มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 19" 6-10 ก.ค. นี้ "สร้างเศรษฐกิจไทย ด้วยกัญชาไทย นวดไทย อาหารไทย"

กรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย เตรียมเปิดตัว งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯครั้งที่ 19
ปีนี้พิเศษสุด ชู กัญชาไทย นวดไทย และ อาหารไทย หวังฟื้นเศรษฐกิจหลังเปิดประเทศ
ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
     กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 19 ภายใต้แนวคิด "สร้างเศรษฐกิจไทย ด้วยกัญชาไทย นวดไทย อาหารไทย" หวังฟื้นเศรษฐกิจภายหลังเปิดประเทศ กิจกรรมภายในงาน พบกับ การตรวจรักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก ตลาดความรู้ ประชุมวิชาการ ชิม ช้อป แชร์ ตลาดพื้นเมือง 4 ภูมิภาค กิจกรรมแจกต้นกล้า พันธุ์ไม้สมุนไพร และ เล่นเกมส์ ชิงรางวัลฟรีภายในงาน
     วันนี้ (1 กรกฎาคม 2565 ) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ องค์การเภสัชกรรม ร่วมแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯครั้งที่ 19 ว่า ระหว่างวันที่ 6 – 10 กรกฎาคม 2565 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วน เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และมูลนิธิต่างๆ มากกว่า 100 องค์กร จัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 19 ภายใต้กรอบแนวคิด "สร้างเศรษฐกิจไทย ด้วยกัญชาไทย นวดไทย อาหารไทย" ณ ฮอลล์ 11 - 12 ศูนย์แสดงสินค้าและ การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
     งานนี้จัดขึ้นเพื่อยกระดับนวัตกรรมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านสุขภาพและสร้างความเข้มแข็ง ให้เครือข่ายชุมชนและผู้ประกอบการธุรกิจ บริการสุขภาพให้สามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศกับเศรษฐกิจโลกในอนาคต หวังฟื้นเศรษฐกิจหลังเปิดประเทศ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชน นักเรียน บุคลากรสาธารณสุข อาจารย์นักศึกษา นักวิชาการ นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ แนวโน้มในการเติบโตของสมุนไพรไทยในอนาคตยังมีโอกาสสูง ซึ่งเห็นได้จากสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 ที่ผ่านมา ประชาชนเลือกใช้สมุนไพรในการดูแลรักษาสุขภาพเพิ่มขึ้นจนทำให้สมุนไพรเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ 1-3 และแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2565) ได้กำหนดให้การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก เป็นระบบบริการหลักของประเทศ คู่ขนานกับการแพทย์แผนปัจจุบันในการสร้างสุขภาวะของประชาชน การคุ้มครอง อนุรักษ์ ภูมิปัญญา สู่การใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ส่งเสริมการบริการสมุนไพรไทย และผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้สามารถแข่งขัน ในตลาดทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เชื่อมั่น ชอบ และใช้ สมุนไพรไทย
     ปัจจุบัน องค์ความรู้ด้านศาสต์การแพทย์แผนไทย ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าที่ใช้ในการดูแลสุขภาพของประชาชนในระดับครอบครัว ชุมชน ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันอีกด้วย ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาค ASEAN และ ASEAN+6 ซึ่งประเทศไทยมีมูลค่าการบริโภคสมุนไพรกว่า 4 หมื่นล้านบาทต่อปี และมีอัตราการขยายตัวของตลาดสมุนไพรที่ร้อยละ 10.3 โดยผลิตภัณฑ์ที่มีสัดส่วนของตลาดสูงสุด 3 อันดับแรกของไทย ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชนิดพร้อมดื่ม กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับใช้รักษาอาการไอ หวัด แพ้อากาศ และผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารเสริม เป็นต้น
     กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน ท่านจะได้พบกับ โซนแสดง Innovation พบกิจกรรม Business Matching และแสดง R&D ปรึกษาหารือ เจรจาธุรกิจ และแสดงนิทรรศการเพื่อนำเสนองานวิจัย และนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์สมุนไพรในทุกระดับ , Showcase เน้นกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs โดยเชิญเครือข่ายเข้าร่วม showcase , Innovation แสดงศักยภาพของผู้ประกอบการ , Beauty & Cosmetic Wellness Ganja , Food & Beverage , นิทรรศการ Beauty & Cosmetic Wellness , Ganja UNESCO World Integral Heritage , อาหารไทย อาหารเป็นยา (ลานเมือง) โซน Wisdom ประกอบด้วย นิทรรศการ 4 ภูมิภาค ประกอบด้วย ให้บริการ สาธิตโดยหมอพื้นบ้าน หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ แสดงผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น นวดไทย 4 ภูมิภาค ให้บริการและสาธิตด้านการนวดไทย เช่น การเหยียบเหล็กแดง และการนวดน้ำมันลังกาสุกะ , กาดมั่ว สาธิต จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่พัฒนาจากภูมิปัญญาชาวบ้าน โซน Service ให้บริการและให้คำปรึกษาฟรี ด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก โซนวิชาการ พบกับ การประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 19 หัวข้อประชุมวิชาการ Plenary 3 หัวข้อ Symposium 10 หัวข้อ ระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมฟีนิกซ์ 2 – 6 , การประกวดผลงานวิชาการประจำปี นำเสนอผลงงานวิชาการที่ผ่านการคดเลือก ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 อบรมตลาดความรู้ (หลักสูตรระยะสั้น) ฟรี จำนวน 27 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2565 รูปแบบ Onsite ในห้องฟินิกซ์ 2-6 & ผ่านระบบ Facebook Live โซนเวทีกลาง (Main Stage) : กิจกรรมพิธีเปิด พิธีมอบรางวัล และกิจกรรมต่างๆ บนเวที อีกมากมาย โซนจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่มีมาตรฐาน ฟรีตลอดงาน แจกกล้าไม้ และ กล้าไม้ยืนต้น สมุนไพร ไม้ใช้สอย ไม้กินได้ แจกผลิตภัณฑ์สมุนไพร และ ลุ้นรางวัลมากมายภายในงาน
     สำหรับนิทรรศการที่นำมาจัดแสดงในวันนี้ เป็นการจำลองกิจกรรมในงานวันจริง ซึ่งประกอบด้วย คลินิกกัญชา ทางการแพทย์แผนไทย โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก , รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เปิดตัวนวัตกรรม จากภูมิปัญญา กัญชา ยา อาหาร ในสถานการณ์วิกฤต นวัตกรรมน้ำมันแก้ปวดจากรากกัญชา ขมิ้นชันรักษาสะเก็ดเงิน โปรไบโอติกส์ไทย ผักดอง ข้าวหมาก กล้วยช่วยโลก , ผลิตภัณฑ์กัญชา และสาธิตชุดทดสอบกัญชา โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ , เปิดตัวผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ ที่ได้รับการบรรจุเป็นรายการยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร รวมถึงผลิตภัณฑ์กัญชงตัวใหม่ โดยองค์การเภสัชกรรม , สาธิตการตอกเส้น ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านไทย และ นิทรรศการเพชรบุรีอาหารเมืองสวรรค์