ADS


Breaking News

20 ก.ค. นี้ ส.แพทย์ผิวหนังฯ ขอเชิญชม “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง” EP.22 ตอน “โรคด่างขาว”

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ  “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง”EP.22 ตอน “โรคด่างขาว

โรคด่างขาว (Vitiligo) เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของสีผิวโดยมีการทำลายเซลล์เม็ดสี (Melanocyte) เยื่อเมือกบุภายในอวัยวะต่างๆ  ทำให้เห็นเป็นรอยด่างสีขาว เหมือนน้ำนมเป็นดวงๆ ตามร่างกาย  ไม่ใช่โรคติดต่อ  แต่อาจมีกรรมพันธุ์เข้ามาเกี่ยวข้องได้และสามารถลุกลามได้ ซึ่งโรคนี้สามารถส่งผลกระทบกับผู้คนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะเรื่องของ”ความงาม” โดยเฉพาะรูปลักษณ์ภายนอก เริ่มตั้งแต่รูปร่างที่ได้สัดส่วน องค์ประกอบต่าง ๆ บนใบหน้าที่ได้รูปสวยงาม รวมไปถึงผิวพรรณที่เรียบเนียนโรคด่างขาว เมื่อเป็นโรคนี้แล้วจะส่งผลทำให้ผู้ป่วยมักขาดความมั่นใจในตนเอง บ้างก็ถูกล้อ ไปไหนมาไหนก็ไม่พ้นสายตาคนอื่น 

สำหรับ “โรคด่างขาว” สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย หรือ DST ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับโรคนี้โดยเฉพาะและต้องการให้ความรู้กับประชาชนทั่วประเทศ  จึงขอเชิญประชาชนและผู้สนใจทั่วไปเข้ารับชม Facebook Live ผ่านเพจเฟซบุ๊ก “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง” ใน EP.22  ตอน“โรคด่างขาว ในวันพุธ ที่ 20 กรกฎาคม  2565  เวลา 19.00-20.00 น.  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.วาสนภ วชิรมน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย และพญ.เบ็ญจ์สชีว์ ปัทมดิลก  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรและ พญ.ชินมนัส  เลขวัต ประชาสัมพันธ์ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินรายการ  

           สำหรับผู้สนใจต้องการสอบถามปัญหาเกี่ยวกับ เรื่อง โรคด่างขาว สามารถสอบถามปัญหาเรื่องเหล่านี้ได้ โดยการฝากข้อความคำถาม ได้ที่เพจ “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง” หรือเข้าศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย (WWW.DST.OR.TH)

//////////////////////