ADS


Breaking News

พ.ต.ท.สำรวย สมาน สว.ตม.จว.อุทัยธานี มอบรางวัลให้แก่ข้าราชการตำรวจ ที่มีผลการปฏิบัติดีเด่นประจำเดือน

มอบรางวัลข้าราชการตำรวจ ที่มีผลการปฏิบัติดีเด่นประจำเดือน
     เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 พ.ต.ท.สำรวย สมาน สว.ตม.จว.อุทัยธานี มอบรางวัลให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.อุทัยธานี ที่มีผลการปฏิบัติดีเด่นในด้านต่างๆ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ดังนี้

🏅รางวัลขับเคลื่อนงานได้มาตรฐาน (งานเทคโนโลยี)
 -  ร.ต.อ.หญิง ภัทรา โพธิ์ทอง รอง สว. ตม.จว.อุทัยธานี 

🏅รางวัลข้าราชการตำรวจอันเป็นที่รัก
-  ด.ต.หญิง ลักขณา บัวฉ่ำ ผบ.หมู่ ตม.จว.อุทัยธานี 

🏅รางวัลความรับผิดชอบต่อหน้าที่
-  ส.ต.ท.หญิง แพรพลอย อินโต ผบ.หมู่ ตม.จว.อุทัยธานี

     เดิม ตม.จว.อุทัยธานี มีกำลังพล ปฏิบัติหน้าที่ 3 นาย ซึ่งในเดือน  พ.ค.ที่ผ่านมา ได้รับกำลังพลเพิ่ม มีผลงานการช่วยเหลือประชน ในช่วงโควิด จนได้รับคำชื่นชม จากท่าน ผวจ.จว.อุทัยธานี ท่าน ผบก.จว.อุทัยธานี ได้ชื่นชม ผลงานที่นำเสนอ ในการประชุม กต .ตร.จว.อุทัยธานี พร้อมเพจ มูลนิธิไทยเศรษฐ์ ท่าน ส.ส.ชาดา ไทยเศรษฐ์ ได้ชื่นชมการทำงานของหน่วยนี้ และได้ช่วยปรับปรุง พัฒนาหน่วยพร้อมนี้ พ.ต.ท.สำรวย สมาน ได้นำแนวทางข้อคิด ในการปฎิบัติงานมาถ่ายทอดให้ข้าราชการตำรวจรับฟังอาทิ Thanks ,4m3m2 และเน้นขับเคลื่อนตาม sop ของหน่วย สร้างจิตสำนึก และขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
 
#Uthaithani_Immigration
#ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุทัยธานี