ADS


Breaking News

สภากาชาดไทย ขอชวนคนไทยร่วมแสดงพลังสามัคคี ด้วยการบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2565 ระหว่าง 13-17 มิ.ย. นี้

วันผู้บริจาคโลหิตโลก เป็นวันขอบคุณผู้บริจาคโลหิต

World Blood Donor Day 2022

สภากาชาดไทย ชวนคนไทยร่วมแสดงพลังสามัคคี ด้วยการบริจาคโลหิต ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2565 ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ รับ เสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลก เป็นที่ระลึก

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ปริมาณโลหิตทั่วประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง และเนื่องในโอกาส วันผู้บริจาคโลหิตโลกปี 2565 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จึงได้จัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลกครั้งแรกเมื่อปี 2547 และจัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 ซึ่งตรงกับวันที่ 14 มิถุนายน ของทุกปี รวมทั้งเพื่อเป็นการระลึกถึง ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ แพทย์ชาวออสเตรีย ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอเป็นครั้งแรก โดยในปีนี้มีคำขวัญในวันผู้บริจาคโลหิตโลกว่า “Donating blood is an act of solidarity. Join the effort and save lives - สามัคคี คือพลัง ให้ชีวิตเพื่อนมนุษย์ ด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อสร้างความตระหนักถึงความจำเป็นของการบริจาคโลหิต และรณรงค์ให้ผู้บริจาคโลหิตมีส่วนร่วมในการช่วยชีวิตผู้ป่วย รวมทั้งยังเป็นการสำรองโลหิตให้เพียงพอจ่ายให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ในช่วงการระบาดของโรค COVID-19 

ทั้งนี้ ผู้บริจาคโลหิตระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน 2565 จะได้รับ เสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลกเป็นที่ระลึก

บริจาคโลหิตได้ที่

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, สถานีกาชาด 11 วิเศษนิยม (บางแค)

หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ : เดอะมอลล์สาขาบางแค สาขาบางกะปิ สาขางามวงศ์วาน สาขาท่าพระ ศูนย์การค้าดิ เอ็มโพเรียม และบ้านทรงไทย (ย่านวงศ์สว่าง)

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัดลพบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช (ทุ่งสง) สงขลา และภูเก็ต

โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตในเขตกรุงเทพฯ 6 แห่ง : โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า