ADS


Breaking News

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เร่งจัดทีมลงพื้นที่แจกเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาทุกข์ให้ประชาชน รวม 8 จังหวัด ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19 .. จัดทีมลงพื้นที่แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน รวม 8 จังหวัด
     ระหว่างวันที่  6 – 15 มิถุนายน 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยนายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ห่วงใยประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทั้งด้านสุขภาพ และสภาพของเศรษฐกิจ  จึงมอบหมายให้นางศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ฯ  จัดทีมลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ชัยนาท นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ประจวบคิรีขันธ์ สระบุรี และอุทัยธานี มอบเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ ข้าวสาร หน้ากากอนามัย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช และน้ำปลา เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนในส่วนภูมิภาค รวม 8 จังหวัดๆ ละ 300 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 840,000 บาท (แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยมีทีมงานฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นายรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย นางสาวศุภรัตน์  สมบัติเจริญไทย รักษาการหัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ นางสาวเนาวรัตน์ วรรณศิริ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน และชาญณรงค์ เสาวภา ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบริการและศาสนพิธี นำทีมลงพื้นที่ ผู้แทนหน่วยงานรัฐ และสมาคม/มูลนิธิแต่ละจังหวัดเป็นผู้ประสานงานและร่วมในพิธี
     โดยวันนี้ (วันที่ 15 มิถุนายน 65) ทีมสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ลงพื้นที่แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ ข้าวสาร หน้ากากอนามัย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช และน้ำปลา รวมจำนวน  300 ชุด คิดมูลค่าเป็นเงินทั้งสิ้น 105,000 บาท ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี โดยมี ดร. อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะสมาคมพาณิชย์อุทัยธานี เป็นผู้ประสานงานและร่วมในพิธี ณ บริเวณหอประชุมสมาคมพาณิชย์อุทัยธานี
     มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคทรัพย์ รวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภค สมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ  ทั้งนี้ ทุกท่านสามารถติดตามข่าวสาร และกิจกรรมงานสาธารณกุศลมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้ที่ เว็บไซต์ www.pohtecktung.org และ 
เฟซบุ๊ก แฟนเพจ www.facebook.com/atpohtecktung  
.
#ป่อเต็กตึ๊ง ยึดมั่นอุดมการณ์ อยู่เคียงข้างทุกวิกฤต 
“มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต” 
#มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง110ปีความดีที่ยั่งยืน 
#แอปพลิเคชัน และ #สายด่วน ป่อเต็กตึ๊ง1418 
#ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน