ADS


Breaking News

Dow ร่วมออกบูธงาน APAC แสดงสุดยอดนวัตกรรมแห่งความยั่งยืน ตอบโจทย์ BCG โมเดล

Dow โชว์นวัตกรรมหนุนโมเดลเศรษฐกิจ BCG 
ในการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค 2565
     1 มิถุนายน 2565 - กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) บริษัทชั้นนำระดับโลกด้านวัสดุศาสตร์ (Materials Science) ร่วมจัดนิทรรศการแสดงนวัตกรรมแห่งความยั่งยืนเพื่อภาคอุตสาหกรรม ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจไทยตามโมเดล BCG ในการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ณ โรงแรม Centara Grand and Bangkok Convention Centre at Central World กรุงเทพฯ จัดโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2565 เพื่อนำเสนอนวัตกรรมที่ยั่งยืนและโขว์ศักยภาพการผลิตของโรงงาน Dow และบริษัทร่วมทุนในประเทศไทย รวมถึงความร่วมมือกับผู้ประกอบการเพื่อผลิตสินค้าตอบสนองนโยบาย BCG โดยมีผู้แทนจาก 21 เขตเศรษฐกิจเอเปคเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งแรกหลักเกิดการระบาดโควิด-19
     นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของ Dow ที่ช่วยขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG อาทิ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ได้แก่ เม็ดพลาสติกประสิทธิภาพสูงสำหรับผลิตเป็นถุงรีฟิลรีไซเคิลได้ร้อยเปอร์เซ็น มีคุณสมบัติดีเทียบเท่าเดิม และเม็ดพลาสติกสูตรพิเศษผสมพลาสติกใช้แล้ว (Post-Consumer Recycled Resin หรือ PCR) สำหรับผลิตเป็นฟิล์มหดรัดสินค้า (Collation Shrink Film) ในส่วนของอุตสาหกรรมก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานได้แก่ สารเคลือบผิวถนน ลานจอดรถ ทางจักรยานที่ลดกลิ่นสารระเหย ด้วยการใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย และนวัตกรรมสีฟอกอากาศช่วยลดสารระเหยภายในบ้าน เพื่อความปลอดภัยของช่างทาสี ผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม 
     นอกจากนี้ Dow ยังได้โชว์ตัวอย่างนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมเครื่องอุปโภคบริโภคที่ทำมาจากวัตถุดิบชีวภาพ ซึ่งได้ร่วมพัฒนากับคู่ค้าให้เกิดความปลอภัยแก่ผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำยาซักผ้าเด็กออกานิกจากเปลือกไม้ สารเพิ่มประสิทธิภาพครีมกันแดดเป็นมิตรกับประการัง สเปรย์แต่งผม และครีมบำรุงผมที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และการขนส่ง Dow ได้โชว์นวัตกรรมลดเสียงรางรถไฟ หรือ SilentTrack® เพื่อทดแทนกำแพงกันเสียงตามแนวรถไฟ ทำให้ไม่ต้องเสียทรัพยากรในการก่อสร้าง
     ผลิตภัณฑ์ของ Dow สามารถช่วยผู้ประกอบการไทยผลิตภัณฑ์สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบความต้องการผู้บริโภคและนโยบายภาครัฐด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศต่างๆในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายความยั่งยืนของ Dow ด้านการต้านโลกร้อน โดยต้องการจะเดินหน้าไปสู่การเป็นองค์กรที่ปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ภายในปี 2593 และด้านการหยุดขยะและส่งเสริมวงจรรีไซเคิล โดยทุกผลิตภัณฑ์ของ Dow ที่นำไปผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ต้องนำกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลได้ทั้งหมดภายในปี 2578
###

เกี่ยวกับ ‘ดาว’
     Dow (ดาว) เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกซึ่งพัฒนาและผลิตวัสดุชนิดต่าง ๆ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเป้าหมายที่จะสร้างการเติบโตทางธุรกิจและอนาคตที่ยั่งยืนให้กับโลกด้วยความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม รวมทั้งการดำเนินงานที่เป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล Dow มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทด้านวัสดุศาสตร์ (Materials science) อันดับหนึ่งของโลกในด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน ด้วยการทำงานที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และให้การยอมรับบุคคลากรที่มีความหลากหลาย กลุ่มผลิตภัณฑ์และโซลูชันทางวิทยาศาสตร์ของ Dow ได้แก่ พลาสติกชนิดต่าง ๆ เคมีภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรม สารเคลือบผิว และซิลิโคน ซึ่งเน้นสร้างความแตกต่างเพื่อตอบโจทย์ในตลาดที่มีการเติบโตสูง เช่น บรรจุภัณฑ์ การก่อสร้าง ยานยนต์และการขนส่ง และการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ปัจจุบัน Dow มีฐานการผลิต 104 แห่งใน 31 ประเทศ และมีพนักงานประมาณ 35,700 คน โดยมียอดขายในปี พ.ศ. 2564 ประมาณ 55,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณ 1.7 ล้านล้านบาท) สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dow.com หรือติดตามทวิตเตอร์ @DowNewsroom

เกี่ยวกับ ‘กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย’
     กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow Thailand Group) เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 ประกอบด้วยบริษัทที่ ดาว เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว และกลุ่มบริษัทร่วมทุนเอสซีจี - ดาว ซึ่งดาวได้ร่วมกับบริษัท เอสซีจี ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2530 ปัจจุบันประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดของ ดาว ในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก โดยมีโรงงานหลายแห่งตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง ตลาดหลักของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้แก่ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ การก่อสร้าง ยานยนต์และการขนส่ง สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้ที่ https://th.dow.com/en-us  หรือติดตามเฟซบุ๊ก www.facebook.com/DowThailandGroup/