ADS


Breaking News

สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนดิจิทัล เข้าอบรมความรู้บัญชีและภาษี

     วันที่ 29 มิถุนายน 2565 สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนดิจิทัล ได้มีการจัดอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับบัญชีและภาษีให้กับกรรมการสมาคมฯ โดยมี คุณณิชชา ทองแก้วเกิด กรรมการผู้บริหารบริษัท สุทธิพจน์แอคเค้าท์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นวิทยากร และมีคุณกิตติพันธ์ ขันติศีลชัย นายกสมาคมช่างภาพ สื่อมวลชน ดิจิทัล ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม Cafe Amazon แจ้งวัฒนะ