ADS


Breaking News

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดและมอบรางวัล “การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565”

     สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดและมอบรางวัล “การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งเสริมความรู้วิทยาการหุ่นยนต์แก่เยาวชนไทย มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ายแทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี ณ MCC Hall ชั้น 4 เดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. โดยการจัดการแข่งขันครั้งนี้ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับความร่วมมือจาก หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมเป็นผู้สนับสนุน และศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้