ADS


Breaking News

ชาวสวนผลไม้ขอบคุณรัฐ เฮ! ส่งออกแล้วกว่า 60% หลังเจรจาจีน หวังท่องเที่ยวฟื้นตาม

ชาวสวนผลไม้เฮ ส่งออกได้แล้วกว่า 60%
ขอบคุณรัฐหลังเจรจาจีน คาดท่องเที่ยวจะฟื้นตามมา
     นายปรัชญา  สมะลาภา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออก หอการค้าไทย เปิดเผยว่า หลังจากประสบปัญหามาตรการ Zero-Covid ของจีน ทำให้ไทยไม่สามารถส่งออกผลไม้ไปจีนได้ในช่วงแรกนั้น กระทรวงการต่างประเทศและหอการค้าไทย นำโดย นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าไปเจรจากับ นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของจีน เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งท่านได้ช่วยอำนวยความสะดวกต่าง ๆ รวมทั้งยังมีการดูแลติดตามผลเรื่องการเปิดด่านจากนายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ทำให้การส่งออกผลไม้ของไทยมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยขณะนี้สามารถระบายผลไม้ได้มากกว่า 60% ดังนั้น ในฐานะตัวแทนของชาวสวนผลไม้ภาคตะวันออก ต้องขอขอบคุณภาครัฐและภาคเอกชนทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมในการผลักดันการส่งออกผลไม้ของไทย ทำให้ชาวสวนผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปได้
     นอกจากนี้ ยังได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กระทรวงพาณิชย์ช่วยทำแผน promote กระทรวงมหาดไทยช่วยกำกับมาตรการ Zero-Covid กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยควบคุมมาตรฐาน รวมถึงกระทรวงคมนาคม ทั้งภาครัฐและเอกชน ทำให้การขนส่งทั้งทางรถ ทางเรือ ทางบก ทางอากาศ ที่ส่งออกไปยังประเทศจีนมีความคืบหน้าเป็นอย่างดี ซึ่งในระยะถัดไป ก็จะส่งผลดีต่อการส่งออกผลไม้ตามฤดูกาลถัดไป ซึ่งเป็นช่วงฤดูของภาคใต้
     นายจอมศักดิ์  ภูติรัตน์ กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สถานการณ์การส่งออกผลไม้ขณะนี้ดีขึ้นมากแล้ว โดยมีมูลค่าการส่งออกเกินกว่า 2 แสนล้านบาท ถือว่าเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพลิกฟื้นสถานการณ์ได้ดีมาก เป็นการสร้างความสุขให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนผลไม้เป็นอย่างมาก ส่วนเศรษฐกิจในด้านอื่นของภาคตะวันออก ทั้งเรื่องการขายอัญมณี และเรื่องการท่องเที่ยว กำลังฟื้นตัวกลับมา ซึ่งต้องขอขอบคุณทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่ช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้ โดยภาคการท่องเที่ยวได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการเราเที่ยวด้วยกัน ทำให้มีคนมาท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเป็นจำนวนมาก ในระยะถัดไปเชื่อว่า การท่องเที่ยวและการค้าน่าจะดีขึ้น หลังจากที่ประเทศไทยได้มีการปลดล็อคเรื่อง Ease of Traveling และการยกเลิก Test & Go รวมไปถึงการยกเลิก Thailand Pass ในเดือนหน้านี้ ซึ่งจะทำให้การท่องเที่ยวฟื้นกลับมา และมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น เชื่อว่าครึ่งปีหลังจะมีแสงสว่างจากการเดินหน้าพลิกฟื้นเศรษฐกิจอย่างแน่นอน
     นายชายพงษ์  นิยมกิจ ประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า ทุเรียนยังคงเป็นผลไม้ที่มีมูลค่าสูงสุดด้วยสัดส่วนรายได้มากกว่า 70% จากจำนวนผลไม้ทั้งหมด โดยตลาดส่งออกอันดับ 1 คือจีน แต่ด้วยมาตรการ Zero COVID ทำให้การขนส่งเกิดปัญหาในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อภาครัฐกับหอการค้าไทยได้ร่วมกันไปเจรจาผ่อนคลาย การส่งออกก็เป็นไปได้ด้วยดี จึงขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ช่วยกู้วิกฤตของชาวสวนภาคตะวันออก