ADS


Breaking News

ม.ราชภัฏนครราชสีมา

     รศ.ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำคณะนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน รุ่นที่ 1 เข้ารับฟังการบรรยายการบริหารจัดการภาคเอกชน ณ เดอะมอลล์โคราช โดยมีนายชินาพัฒน์ พิมพ์ศรีแก้ว  ผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการ เดอะมอลล์โคราช บริษัท เดอะมอลล์ ราชสีมา จำกัด ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้