ADS


Breaking News

“จุรินทร์“ เปิดงาน The Marché by STYLE Bangkok 2022 อลัง! โชว์เคสสินค้า BCG ตอบโจทย์ตลาดโลก มั่นใจสินค้าไลฟ์สไตล์โตเพิ่มร้อยละ 7.5

“จุรินทร์” เปิดงานแสดงสินค้า The Marché by STYLE Bangkok 2022
โชว์เคสสินค้า BCG ไทยโดนใจตลาดโลก เร่งดันสินค้าไลฟ์สไตล์โตเพิ่มร้อยละ 7.5
     นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นไทย The Marché by STYLE Bangkok 2022 ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ อวดสินค้า BCG (Bio-Circular-Green) และสินค้ารักษ์โลกจากผู้ผลิต/ผู้ส่งออกไทยที่สอดรับเมกะเทรนด์โลก ปลื้มสินค้าไลฟ์สไตล์ไทยปี 64 ขยายตัวร้อยละ 22.28 ในขณะที่สินค้าแฟชั่นไทยเติบโตร้อยละ 14.92 เผยกำลังเร่งเดินหน้านโยบายเชิงรุก-ลึก ดันยอดปี 65 นี้ให้โตเพิ่มร้อยละ 7.5 
     พิธีเปิดงานแสดงสินค้า The Marché by STYLE Bangkok จัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ ที่ลาน Central Court ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ มีนายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมฯ ตลอดจนสมาพันธ์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ไทย และกลุ่มเซ็นทรัลเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียบ
     นายจุรินทร์กล่าวว่า การที่ประเทศไทยสามารถผ่านวิกฤติโควิด-19 และผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ และการเมืองในช่วงกว่าสองปีนี้มาได้ ส่วนหนึ่งเกิดจากการตั้งเป้าหมาย และใช้ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนของ กระทรวงพาณิชย์ ตามนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ พร้อมๆ กับเพิ่มที่ 2 คือการเพิ่ม GDP ให้กับประเทศ และเพิ่มที่ 3 คือการเพิ่มรายได้ ให้กับ ผู้ประกอบการในทุกระดับ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และนโยบายที่กระทรวงฯ ตั้งไว้ ส่งผลให้ภาพรวม ด้านเศรษฐกิจการส่งออกในปีที่ผ่านมา โตกว่าร้อยละ 17.1  จากที่ตั้งเป้าไว้ร้อยละ 4 หรือเกินเป้ากว่า 4 เท่า นำรายได้เข้าประเทศเป็นจำนวน 8.5 ล้านล้านบาท โดยกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นมีมูลค่า 385,459 ล้านบาท ขยายตัวถึงร้อยละ 18.66 และจากการผลักดัน เชิงรุกส่งผลให้ไตรมาสแรกของปี 65 มีมูลค่า 109,597 ล้านบาท ขยายตัวถึงร้อยละ 25.98 
     แนวทางการดำเนินงานดังกล่าว เป็นการผสานความแข็งแรงของ นโยบายส่งออกเชิงรุก ซึ่ง “รัฐหนุนเอกชนนำ” ให้เอกชนเป็นทัพหน้า ในขณะที่รัฐบาล โดยกระทรวงพาณิชย์เป็นกองหลังสนับสนุนอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังมี คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ หรือ กรอ. พาณิชย์ เป็นเวทีให้หน่วยราชการกระทรวงพาณิชย์กับภาคเอกชนทุกสาขาทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก ประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสนอแนะวิธีแก้ปัญหาและอุปสรรคด้านการส่งออก 
     ในปี 2565 นี้ กระทรวงฯ ได้ตั้งเป้าส่งออกไว้ 9 ล้านล้านบาท ซึ่งใน 3 เดือนแรกที่ผ่านมาก็สามารถทำยอดได้แล้วถึง 2.4 ล้านล้านบาท ด้วยนโยบาย 2 ข้อผสมผสาน นั่นคือ นโยบายเชิงรุก หรือ Proactive Trade Policy และเชิงลึก หรือ ln-Depth Policy ทั้งนี้ จะมีการเร่งทำแผนรุกและลึกใหม่ ผลักดันการส่งออกต่อไปให้เข้มข้นยิ่งขึ้น 
       การจัดงาน The Marché by STYLE Bangkok ในครั้งนี้ นับเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจที่ตอบสนอง Megatrend ของโลก ในเรื่องของเศรษฐกิจชีวภาพหรือ BCG (Bio-Circular-Green Economy) ซึ่งจะทำหน้าที่ส่งเสริมและผลักดันสินค้าและบริการไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่น อันเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย 
      รองนายกฯ จุรินทร์ยังเปิดเผยด้วยว่า สินค้าไลฟ์สไตล์ไทย ในปี 2564 มีการขยายตัวถึงร้อยละ 22.28 คิดเป็นมูลค่ากว่า 1.1 แสนล้านบาท ในขณะที่สินค้าแฟชั่นไทยเติบโตถึงร้อยละ 14.92 คิดเป็นมูลค่ากว่า 2.8 แสนล้านบาท เนื่องจากได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ทั้งความโดดเด่นในด้านดีไซน์ ความมีเอกลักษณ์ และคุณภาพ บวกกับแผนงานของกระทรวงพาณิชย์ที่ครอบคลุมหลากหลายมิติ รวมถึงการเร่งรัดการส่งออกยุค New Normal ทำให้มั่นใจได้ว่า ภาพรวมการส่งออกสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นตลอดปี 2565 จะเติบโตเพิ่มขึ้นได้ถึงร้อยละ 7.5 อย่างแน่นอน
    ภายในงานเดียวกันนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการกลุ่ม SME ด้วยการเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายหลัง New Normal โดยมีจำนวน 190 คู่เจรจา จาก 21 ประเทศ ประมาณการคาดการณ์มูลค่าเจรจา 70  ล้านบาท และมีผู้ซื้อเดินทางมาชมงานจากหลายประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรีย เป็นต้น
   The Marché by STYLE Bangkok 2022 จัดแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นในกลุ่มแฟชั่นเสื้อผ้าและเครื่องหนัง เฟอร์นิเจอร์ ของขวัญของชำร่วย เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องตกแต่งบ้าน และสินค้า Wellness พร้อมกิจกรรมโปรโมชั่นสำหรับผู้ซื้อ โดยมีมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทุกวันถึง 22 พฤษภาคมนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าชมงานแสดงสินค้าที่เซ็นทรัลเวิลด์ หรือชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.stylebangkokfair.com Facebook และ Instagram Style Bangkok Fair หรือโทรสายตรงการค้าระหว่างประเทศ 1169