ADS


Breaking News

นวัตกรรมสารสกัดอินนูลินจากแก่นตะวันสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดย แพทยศาสตร์ จุฬาฯ กับ รพ.ผู้สูงอายุเฌ้อสเซอรี่โฮม

     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์  และคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม "สารสกัดอินนูลินจากแก่นตะวันสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ" ซึ่งเป็นใยอาหารละลายน้ำชนิดพิเศษ พัฒนาให้เป็นตัวช่วยปรับสมดุลของจุลินทรีย์ ในลำไส้ ส่งผลดีต่อสุขภาพของเด็กอ้วน ผู้สูงวัย และผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักและดูแลสุขภาพ 
ผู้ร่วมงานแถลงข่าว ประกอบด้วย
     - รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 
     - ผศ.(พิเศษ) พญ.ชนนิกานต์ วิสูตรานุกูล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 
     - นพ.เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุเฌ้อสเซอรี่โฮม 
     - คุณนิรุตติ์ ศิริจรรยา ดารานักแสดง เข้าร่วมการเสวนา 

     ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุม 1301 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 13 โซนซี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

     หรือรับชมผ่าน Facebook Live :คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


     สื่อมวลชนที่มาร่วมงาน รบกวนแสดงผลตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมงาน