ADS


Breaking News

"อู่ตะเภาเดินหน้า พัฒนาสู่มาตรฐานสากล" (Take Off To Beyond) 25 พ.ค. นี้

ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน "อู่ตะเภาเดินหน้า พัฒนาสู่มาตรฐานสากล" (Take Off To Beyond)
     จากการที่ทาง สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ "กพท." (CAAT) ได้ออกใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะให้ "สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา" เป็นการการันตีมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อรองรับการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา โดยใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ (Public Aerodrome Operating Certificate: PAOC) เป็นเอกสารที่ออกให้กับเจ้าของหรือผู้ดำเนินการสนามบินที่ได้รับอนุญาตในการเปิดให้บริการแก่สาธารณะ ทำให้สามารถยืนยันได้ถึงมาตรฐานความปลอดภัยของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา นับเป็นสนามบินสาธารณะแห่งที่สองและสนามบินนานาชาติแห่งแรกที่ได้รับมอบใบรับรองนี้ภายใต้การพิจารณาด้วยกระบวนการใหม่ตามมาตรฐานสากล ภายหลังการจัดตั้ง CAAT
     ในโอกาสนี้ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา จึงเตรียมจัดงาน "อู่ตะเภาเดินหน้า พัฒนาสู่มาตรฐานสากล" (Take Off To Beyond) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ถึงการได้ใบรับรองสนามบินสาธารณะของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา ให้ความรู้ถึงความสำคัญของใบรับรองสนามบินสาธารณะ รวมถึงทิศทางในการพัฒนาของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา และเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงการขับเคลื่อนและการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ที่เกิดจากการได้ใบรับรองสนามบินสาธารณะของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา
     งาน "อู่ตะเภาเดินหน้า พัฒนาสู่มาตรฐานสากล" (Take Off To Beyond) จะจัดขึ้นใน วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องวุฒิไชยเฉลิมลาภ ชั้น 2 อาคารราชนาวิกสภา โดยมี พล.ร.อ.วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานบินพลเรือนแห่งประเทศไทย, พล.ร.อ.กฤชพล เรียงเล็กจำนงค์ รองประธานคณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของกองทัพเรือ, ดร.ธาริศร์ อิสสระยั่งยืน รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และ นายวีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด ร่วมงาน