ADS


Breaking News

ส.กีฬาว่ายน้ำฯ ไทยออยล์ สานต่อ “ช่วยชีวิต ลดวิกฤตการจมน้ำ” ปี 3 มุ่งส่งเสริมเด็กแหลมฉบังกลุ่มเป้าหมาย 400 คนว่ายน้ำเป็น ลดความสูญเสีย

สมาคมกีฬาว่ายน้ำฯ-ไทยออยล์ สานต่อความร่วมมือโครงการ “ช่วยชีวิต ลดวิกฤตการจมน้ำ” ปีที่ 3 ประจำปี 2565 หวังส่งเสริมเด็กแหลมฉบังกลุ่มเป้าหมาย 400 คนว่ายน้ำเป็น ลดความสูญเสียจากการจมน้ำ
 
     พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล อุปนายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย พล.อ.เจริญ นพสุวรรณ เลขาธิการสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ดร.ถิรยุทธ ลิมานนท์ ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์บริษัทไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)​ และ นายสันติ  ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ"ช่วยชีวิต ลดวิกฤตการจมน้ำ" ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นโครงการที่ทางสมาคมกีฬาว่ายน้ําแห่งประเทศไทยร่วมมือกับบริษัทไทยออยล์ จํากัด(มหาชน)​ทำโครงการดังกล่าวขึ้น เป็นปีที่ 3 โดยมุ่งหวังส่งเสริมให้เด็กแหลมฉบังในกลุ่มเป้าหมาย 400 คนว่ายน้ำเป็น.เพื่อลดความสูญเสียจากการจมน้ำ หลังจากมีการสำรวจการจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของเด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปี แม้ว่าประเทศไทยจะมีการสอนว่ายน้ำ แต่โรงเรียนที่สอนก็มีน้อยมาก และไม่ได้เป็นทักษะบังคับที่บรรจุในหลักสูตรขั้นพื้นฐานทำให้เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีทุนทรัพย์น้อยว่ายน้ำไม่เป็น 
     พล.อ. ศิริชัย กล่าวว่า สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยเล็งเห็นความสำคัญ ในการส่งเสริมทักษะการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดให้กับเยาวชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ จึงร่วมมือกับ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคมควบคู่กับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรมาตลอด ทำโครงการ “ช่วยชีวิต ลดวิกฤตการจมน้ำ” ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่มีอายุ 6 – 15 ปี จำนวน 400 คน ได้มีโอกาสฝึกฝนเรียนรู้ทักษะการว่ายน้ำกับครูสอนว่ายน้ำ ที่เป็นบุคลากรของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย
     ขณะที่ ดร.ถิรยุทธ ลิมานนท์ ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการดูแลสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ รวมถึงส่งเสริมทักษะกีฬาว่ายน้ำให้กับเยาวชนไทยเพื่อลดความเสี่ยงการเสียชีวิต จึงเป็นเรื่องน่ายินดีที่บริษัท ร่วมกับสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย.ทำโครงการดังกล่าวขึ้นในพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบัง โดยสนับสนุนงบประมาณ ส่งเสริมให้ลูกหลานชาวแหลมฉบัง ได้มีโอกาสฝึกฝนเรียนรู้ทักษะการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด
     นายสันติ ศิริตันหยัง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง กล่าวว่า โครงการ "ช่วยชีวิต ลดวิกฤตการจมน้ำ" ในพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนในพื้นที่ นับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการเป็นต้นมา โดยนำนิสิตจาก มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นครูสอนว่ายน้ำ ให้เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีทุนทรัพย์น้อยในพื้นที่เป้าหมาย กว่า 400 คนได้ฝึกฝนทักษะการว่ายน้ำ ลดความสูญเสียชีวิต และจะขยายโครงการให้ครอบคลุมทุกชุมชนของเทศบาล
     โครงการ “ช่วยชีวิต ลดวิกฤตการจมน้ำ” มีระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 10 เดือน ตั้งแต่ ธันวาคม 2564 ถึง กันยายน 2565 จัดการสอนว่ายน้ำโดยแบ่งการสอนเป็น 5 คอร์ส ๆ ละ 10 ชั่วโมง ซึ่งคาดหวังให้นักกีฬากลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด ตามเกณฑ์ชี้วัดของหลักสูตรที่กำหนดจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70