ADS


Breaking News

"เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก" ผนึก เขตปทุมวัน จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ร่วมกับ สำนักงานเขตปทุมวัน จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 31 มีนาคม 2565 และวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2565
     ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ภายใต้การบริหารของ บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ร่วมกับ สำนักงานเขตปทุมวัน ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 31 มีนาคม 2565 และวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2565 
     โดยมี นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสาวอมรพรรณ เมธาทรงสถิตย์ ผู้อำนวยการกิจกรรมการตลาด บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เขตปทุมวัน ตลอดจนจิตอาสาจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อดำเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองแสนแสบ (ร่วมเทน้ำหมักจุลินทรีย์) เช็ดล้างทำความสะอาด ขัดถูพื้นผิวทางเดิน ราวกั้นริมคลอง จัดเก็บขยะ และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความ เป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม ตั้งแต่สะพานชิดลม ถึงสะพานเพชรบุรี 32 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน พร้อมกันนี้ ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ได้ร่วมมอบน้ำดื่มให้แก่จิตอาสาทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วย