ADS


Breaking News

“ฮอล” ฐากร ขอบคุณ! ทุกกระทรวง สภาองค์กร สมาคมเยาวชน ให้การต้อนรับ ทีมสุภาพบุรุษถิ่นสยาม เกินคาด!

“ฮอล”ฐากร ปลื้ม !! กระทรวง สภาองค์กร สมาคมเยาวชน ให้การตอบรับ ทีมสุภาพถิ่นสยาม ให้สมกะคำว่า “สง่างามอย่างไทย ให้โลกได้ประจักษ์”
     ฮอล ฐากร ประธานอำนวยการสุภาพบุรุษถิ่นสยาม ขอขอบคุณ กระทรวงวัฒนธรรม ,สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ,สภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ ,สภาองค์กรวัฒนธรรมไทย อาเซียน ,สมาคมเยาวชนทักษิณสัมพันธ์ โดย ดร. ณิชาภา  สิงห์ณรงค์ และคณะกรรมการสภาองค์กรฯประสานมาให้เสนอชื่อสุภาพบุรุษถิ่นสยาม รับรางวัล ในสาขาเชิดชูอนุรักษ์ผู้สืบสานศิลปวัฒนธรรม 
     ในโอกาสนี้กองประกวดสุภาพบุรุษถิ่นสยาม จึงขอขอบคุณ ดร.ณิชาภา สิงห์ณรงค์ ที่เล็งเห็นและให้เกียรติทีมสุภาพบุรุษถิ่นสยาม ปี 2565 เป็นส่วนหนึ่งการสืบสานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม

#mistersiam2022 
#สุภาพบุรุษถิ่นสยาม2565 
#หนุ่มหล่อพร้อมใช้77จังหวัด 
#ThePerfecrtGentleman
#สุภาพบุรุษไทยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์
#สุภาพบุรุษไทยสู่สากล
Mister Siam❤️