ADS


Breaking News

อว.เผย 31 มี.ค.ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 129.36 ล้านโดส ทั่วโลกแล้ว 11,275 ล้านโดส ส่วนอาเซียนฉีดแล้วรวมกันกว่า 1,043.2 ล้านโดส

"อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ฉีดวัคซีนแล้ว 129,362,028 โดส และทั่วโลกแล้ว 11,275 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 1,043.2 ล้านโดส
     ➡️(31 มีนาคม 2565) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 11,275 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 21.9 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 560 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 218 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"
     ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 1,043.2 ล้านโดส โดยบรูไนฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (95% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 378 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า  129,362,028 โดส 
     🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 11,275 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ 
     1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565  
จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม  129,362,028 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
-เข็มแรก 55,494,455 โดส (83.8% ของประชากร)
-เข็มสอง 50,300,680 โดส (76% ของประชากร)
-เข็มสาม 23,566,893 โดส (35.6% ของประชากร)
     2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ. 64 – 31 มี.ค. 65 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว  129,362,028 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 290,459 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 214,184 โดส/วัน
     3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย
วัคซีน Sinovac
- เข็มที่ 1 22,915,719 โดส
- เข็มที่ 2 3,603,114 โดส
- เข็มที่ 3 0 โดส 

วัคซีน AstraZeneca
- เข็มที่ 1 13,992,676 โดส
- เข็มที่ 2 28,556,603 โดส
- เข็มที่ 3 5,512,054 โดส 

วัคซีน Sinopharm
- เข็มที่ 1 7,564,291 โดส
- เข็มที่ 2 7,257,733 โดส
- เข็มที่ 3 0 โดส 

วัคซีน Pfizer
- เข็มที่ 1 10,247,619 โดส
- เข็มที่ 2 9,986,790 โดส
- เข็มที่ 3 14,388,682  โดส 

วัคซีน Moderna
- เข็มที่ 1 774,150 โดส
- เข็มที่ 2 896,440 โดส
- เข็มที่ 3 3,666,157 โดส
     4. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 1,043,242,211 โดส ได้แก่
1. อินโดนีเซีย จำนวน 378,074,903 โดส (71.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
2. เวียดนาม จำนวน 205,882,049 โดส (82%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm 
3. ฟิลิปปินส์ จำนวน 148,799,120 โดส (64.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca  
4. ไทย จำนวน  129,362,028 โดส (83.8%* ของประชากร)  ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
5. มาเลเซีย จำนวน 68,849,462 โดส (84.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac  
6. พม่า จำนวน 49,316,486 โดส (47.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
7. กัมพูชา จำนวน 37,952,085 โดส (87.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac 
8. สิงคโปร์ จำนวน 13,825,593 โดส (93%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac 
9.  ลาว จำนวน 10,112,017 โดส (76.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca 
10. บรูไน จำนวน 1,068,468 โดส (95%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm 
* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร อย่างน้อย 1 เข็ม
     5. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค
1. เอเชียและตะวันออกกลาง 69.84%
2. ยุโรป 9.88%
3. อเมริกาเหนือ 8.45%
4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 7.2%
5. แอฟริกา 4.01%
6. โอเชียเนีย 0.62% 
     6 ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก
1. จีน จำนวน 3,263.13 ล้านโดส (230.7% ของจำนวนโดสที่ฉีดต่อประชากร)
2. อินเดีย จำนวน 1,839.70 ล้านโดส (133.4%)
3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 560.23 ล้านโดส (167.1%)
4. บราซิล จำนวน 413.56 ล้านโดส (195.3%) 
5. อินโดนีเซีย  จำนวน 378.07 ล้านโดส (137%) 
     7. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)
1. คิวบา (311.9%) (ฉีดวัคซีนของ  Abdala และ Soberana02)
2. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (264.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya) 
3. ชิลี (260.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
4. กาตาร์ (246.2%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderma) 
5. มัลดีฟส์ (245.2%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)
6. บรูไน (242.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Sinopharm)  
7. ภูฏาน (240%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm Pfizer/BioNTech AstraZeneca/Oxford และ  Sputnik V)
8. ฝรั่งเศส (236.6%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech, Moderna, J&J และ AstraZeneca/Oxford)
9. เกาหลีใต้  (235.8%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech J&J AstraZeneca/Oxford และ  Moderna)
10. สิงคโปร์ (234.8%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Sinovac)

     แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
     ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)