ADS


Breaking News

เกศกานดา อินช่วย คว้า! “รางวัลพระศิวะนาคราช” ต้นแบบของคนดี ประจำปี 2565 สาขาบุคคลดีเด่น

จัดได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการ สำหรับงานประกาศ “รางวัลพระศิวะนาคราช” ประจำปี 2565 งานเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กร นานาชาติ ประจำปี 2022
     จัดได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการ สำหรับงานประกาศรางวัล “พระศิวะนาคราช” ประจำปี 2565 งานเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กร นานาชาติ ประจำปี 2022 “โครงการทำความดี ส่งเสริมคนทำดี เป็นต้นแบบของคนดี” รางวัลพระศิวะนาคราช ครั้งที่ 1 วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. – 17.00 น. ที่ห้องประชุมใหญ่ (บริษัท ทีโอที จำกัด) ถ. แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
     คุณเกศกานดา อินช่วย คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับรางวัล “พระศิวะนาคราช” ต้นแบบของคนดี ประจำปี 2565 สาขา บุคคลดีเด่น เป็นต้นแบบของคนดี เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากบุคคลที่ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมประเทศชาติอย่างแท้จริง สำหรับงานประกาศรางวัล “พระศิวะนาคราช” ประจำปี 2565 งานเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กร นานาชาติ ประจำปี 2022
     “โครงการทำความดี ส่งเสริมคนทำดี เป็นต้นแบบของคนดี” “รางวัลพระศิวะนาคราช” ครั้งที่ 1 เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ฝีมือการทำงานของบุคคลและองค์กรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ยืนยันถึงความเป็นตัวจริงด้านความเป็นต้นแบบความดี ที่สามารถคว้ารางวัล”พระศิวะนาคราช” ประจำปี 2565 หลังจากที่ทุกคนทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างสรรค์ผลงานดีๆ ออกมาจนได้รับรางวัลในที่สุด ขอแสดงความชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ ทำความดี ส่งเสริมคนดี ให้มีคนดีในสังคมต่อไป