ADS


Breaking News

Dow ผนึกวิศวะ จุฬาฯ ยกระดับหลักสูตร ป.โท พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ทำงานจริง ตอบโจทย์อุตสาหกรรมไทยตรงจุด

Dow จับมือวิศวะ จุฬาฯ พัฒนาหลักสูตร ป.โท

มุ่งถ่ายทอดประสบการณ์ ตอบโจทย์การทำงานจริง

กรุงเทพฯ – 26 เมษายน 2565 – กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) จับมือกับภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยส่งบุคลากรผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากการทำงานจริง สู่เนื้อหาบทเรียนในชั้นเรียนอันเข้มข้น หวังพัฒนาบุคลากรวิศวกรรมเคมีเปี่ยมคุณภาพตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมไทยได้อย่างตรงจุด

Dow เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกด้านวัสดุศาสตร์ (Materials Science) ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 125 ปี โดยพัฒนาและผลิตวัสดุด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อาทิ พลาสติก เคมีภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรม สารเคลือบผิว และซิลิโคน ที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น บรรจุภัณฑ์ การก่อสร้าง ยานยนต์ โดยเฉพาะรถไฟฟ้า (EV) และสินค้าอุปโภคบริโภค 

การพัฒนาเยาวชนและบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศเป็นสิ่งที่ Dow ได้ให้การส่งเสริมมาโดยตลอด จึงได้ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมเคมีมหาบัณฑิต แขนงการประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรม ซึ่งจะควบรวมความรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงในอุตสาหกรรมเข้ากับเนื้อหารายวิชา โดยส่งวิศวกรมากประสบการณ์มาร่วมบรรยายพิเศษให้กับนิสิตตลอด 4 เดือน (มกราคม–เมษายน 2565) ใน 2 รายวิชาหลัก ได้แก่ การวิเคราะห์และการปรับปรุงกระบวนการ (Process Analysis and Improvement)” และ การทำงานของกระบวนการ (Process Operations)” พร้อมกับมอบหัวข้อการทำวิจัยที่จะช่วยตอบโจทย์การเพิ่มประสิทธิภาพของภาคการผลิตของไทย

นายเดชา พาณิชยพิเชฐ ผู้อำนวยการโรงงาน กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า “Dow ได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมานานกว่า 55 ปี และในปัจจุบันโรงงานในประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดของ Dow ในเอเชียแปซิฟิก เรามีองค์ความรู้มาตรฐานความปลอดภัย และการดำเนินงานที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ซึ่งการร่วมมือในครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจที่ Dow  ได้มีโอกาสส่งต่อความรู้ ประสบการณ์ วิธีการปฏิบัติงาน และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้กับคนไทย เพื่อร่วมสร้างวิศวกรเคมีชาวไทยที่เชี่ยวชาญและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศของเราให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

ผศ.ดร.รุ่งทิวา เมธาอาภานนท์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า เนื่องจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็นหนึ่งในภาคการผลิตที่สำคัญของประเทศ เราจึงตั้งใจที่จะพัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์ให้ตรงความต้องการของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตเพื่อให้มีศักยภาพและความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้จริง ช่วยลดเวลาฝึกอบรมก่อนเริ่มการทำงาน การได้รับฟังประสบการณ์ตรงจากวิศวกรของ Dow ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนาและปรับใช้เทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทั้งในไทยและทั่วโลก จึงเป็นประโยชน์อย่างมากแก่นิสิต และยกระดับบุคลากรทางวิศวกรรมเคมีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยในเวทีโลกต่อไป 

###

เกี่ยวกับ ‘ดาว

Dow (ดาว) เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกซึ่งพัฒนาและผลิตวัสดุชนิดต่าง ๆ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเป้าหมายที่จะสร้างการเติบโตทางธุรกิจและอนาคตที่ยั่งยืนให้กับโลกด้วยความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม รวมทั้งการดำเนินงานที่เป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล Dow มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทด้านวัสดุศาสตร์ (Materials science) อันดับหนึ่งของโลกในด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน ด้วยการทำงานที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และให้การยอมรับบุคคลากรที่มีความหลากหลาย กลุ่มผลิตภัณฑ์และโซลูชันทางวิทยาศาสตร์ของ Dow ได้แก่ พลาสติกชนิดต่าง ๆ เคมีภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรม สารเคลือบผิว และซิลิโคน ซึ่งเน้นสร้างความแตกต่างเพื่อตอบโจทย์ในตลาดที่มีการเติบโตสูง เช่น บรรจุภัณฑ์ การก่อสร้าง ยานยนต์และการขนส่ง และการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ปัจจุบัน Dow มีฐานการผลิต 104 แห่งใน 31 ประเทศ และมีพนักงานประมาณ 35,700 คน โดยมียอดขายในปี พ.ศ. 2564 ประมาณ 55,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณ 1.7 ล้านล้านบาท) สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dow.com หรือติดตามทวิตเตอร์ @DowNewsroom


เกี่ยวกับ ‘กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow Thailand Group) เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 ประกอบด้วยบริษัทที่ ดาว เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว และกลุ่มบริษัทร่วมทุนเอสซีจี - ดาว ซึ่งดาวได้ร่วมกับบริษัท เอสซีจี ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2530 ปัจจุบันประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดของ ดาว ในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก โดยมีโรงงานหลายแห่งตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง ตลาดหลักของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยได้แก่ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ การก่อสร้าง ยานยนต์และการขนส่ง สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้ที่ https://th.dow.com/en-us  หรือติดตามเฟซบุ๊ก www.facebook.com/DowThailandGroup