ADS


Breaking News

Dow & Thailand Mangrove Alliance ชวนมาแข่งสำรวจธรรมชาติในเมืองกับประเทศต่าง ๆ ผ่านแอป iNaturalist

Dow & Thailand Mangrove Alliance ชวนคนไทยร่วมชาเลนจ์

แข่งสำรวจธรรมชาติในเมืองกับประเทศต่าง ๆ ผ่านแอป iNaturalist

กรุงเทพฯ – 26 เมษายน 2565 – โครงการ Dow & Thailand Mangrove Alliance โดยกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับ Nature Plearn Club และภาคีพันธมิตร iNaturalist ชวนคนไทยร่วมชาเลนจ์ "ปฏิบัติการสำรวจธรรมชาติในเมือง (City Nature Challenge 2022" แข่งขันกับอีก 400 กว่าเมืองทั่วทุกมุมโลก ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2565

เพียงร่วมด้วยช่วยกันค้นหาสิ่งมีชีวิตรอบบ้านหรือชุมชนของตนเอง ถ่ายรูป และแชร์ผ่านแอปพลิเคชัน iNaturalist หรือดาวน์โหลดโบรชัวร์เพื่อศึกษาวิธีใช้งานแอปพลิเคชันได้ที่ https://atdowthailand.com/magazines/?view=20 หรือรับชมวิธีการใช้งานแอปฯ และแนะนำอุปกรณ์เบื้องต้นสำหรับการสำรวจธรรมชาติรอบบ้านได้ที่ Dow Thailand Facebook มารวมพลังเพื่อประกาศศักดาเมืองไทยให้เป็นแชมป์โลก (ประกาศผล 9 พฤษภาคม) และร่วมสร้างฐานข้อมูลระหว่างประเทศเกี่ยวกับธรรมชาติในเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป 


###

เกี่ยวกับ ‘ดาว

Dow (ดาว) เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกซึ่งพัฒนาและผลิตวัสดุชนิดต่าง ๆ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเป้าหมายที่จะสร้างการเติบโตทางธุรกิจและอนาคตที่ยั่งยืนให้กับโลกด้วยความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม รวมทั้งการดำเนินงานที่เป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล Dow มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทด้านวัสดุศาสตร์ (Materials science) อันดับหนึ่งของโลกในด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน ด้วยการทำงานที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และให้การยอมรับบุคคลากรที่มีความหลากหลาย กลุ่มผลิตภัณฑ์และโซลูชันทางวิทยาศาสตร์ของ Dow ได้แก่ พลาสติกชนิดต่าง ๆ เคมีภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรม สารเคลือบผิว และซิลิโคน ซึ่งเน้นสร้างความแตกต่างเพื่อตอบโจทย์ในตลาดที่มีการเติบโตสูง เช่น บรรจุภัณฑ์ การก่อสร้าง ยานยนต์และการขนส่ง และการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ปัจจุบัน Dow มีฐานการผลิต 104 แห่งใน 31 ประเทศ และมีพนักงานประมาณ 35,700 คน โดยมียอดขายในปี พ.ศ. 2564 ประมาณ 55,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณ 1.7 ล้านล้านบาท) สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dow.com หรือติดตามทวิตเตอร์ @DowNewsroom


เกี่ยวกับ ‘กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow Thailand Group) เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 ประกอบด้วยบริษัทที่ ดาว เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว และกลุ่มบริษัทร่วมทุนเอสซีจี - ดาว ซึ่งดาวได้ร่วมกับบริษัท เอสซีจี ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2530 ปัจจุบันประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดของ ดาว ในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก โดยมีโรงงานหลายแห่งตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง ตลาดหลักของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยได้แก่ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ การก่อสร้าง ยานยนต์และการขนส่ง สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้ที่ https://th.dow.com/en-us  หรือติดตามเฟซบุ๊ก www.facebook.com/DowThailandGroup