ADS


Breaking News

หอการค้าไทย ผนึก ซีพี ออลล์ และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เติมพันธมิตร! ยกระดับ Business Accelerator รุ่น 2 เร่งผู้ประกอบการ SMEs บุกช่องทาง Modern Trade

หอการค้าไทย จับมือ ซีพี ออลล์ และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

เพิ่มพันธมิตร สานต่อโครงการ Business Accelerator รุ่น 2

เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ SMEs ขยายสู่ช่องทาง Modern Trade

     นายพลิษศร์ ภิรมย์ภักดี รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการเพิ่มความเข้มแข็งให้สมาชิก เปิดเผยว่า โครงการ Business Accelerator เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างหอการค้าไทย บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) โดยในโครงการจะมีผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทในกลุ่มธุรกิจ Modern Trade ต่าง ๆ มาให้คำแนะนำ ตลอดจนส่งมอบองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการวางแผนและการดำเนินธุรกิจ ตลอดระยะเวลา 4 เดือน และเมื่อผู้ประกอบการเตรียมตัวเองจนพร้อมอย่างเต็มที่ ก็จะได้รับโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรม Pitching เพื่อซักซ้อมการนำเสนอสินค้าเสมือนจริงกับ Modern Trade ต่าง ๆ ถือเป็นโครงการที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกผู้ประกอบการ ตลอดจนสร้างโอกาสในการขยายตลาดที่กว้างมากยิ่งขึ้น
     “ในปีที่ผ่านมา เราดำเนินโครงการรุ่นที่ 1 กับผู้ประกอบการ 40 ราย ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ดังจะเห็นได้จากการเปิดรับสมัครรุ่นที่ 2 เต็มอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์ เราจึงได้มองหาพันธมิตรมาเสริมทัพ เพื่อที่จะมาช่วยผู้ประกอบการต่อยอดทางความคิด การมุ่งสู่ตลาด Modern Trade ในมุมมองที่กว้างยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณพันธมิตรอีก 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) / บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Lotus) / บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) ที่มองเห็นความสำคัญของโครงการฯ และมาร่วมผนึกกำลังกับเราในปีนี้” นายพลิษศร์ กล่าว
     นายปิยะวัฒน์  ฐิตะสัทธาวรกุล รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า
“จากผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ Business Accelerator รุ่นที่ 1 ทั้ง 40 ราย เราสามารถสร้างผู้ประกอบการที่พร้อมสำหรับกระบวนการ Modern Trade ผ่านเวที Pitching ได้ถึง 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 22 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด โดยปัจจุบันบางรายอยู่ในขั้นตอนการเจรจาต่อเนื่องกับทาง Modern Trade แล้ว ทั้งนี้ ในส่วนผู้ประกอบการที่เหลือ ซึ่งได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ และบ่มเพาะจนสามารถยกระดับความพร้อมขั้นถัดไปได้ โดยทางโครงการของเราก็ยินดีที่จะบ่มเพาะต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับกระบวนการ Modern Trade ได้ในที่สุด เรียกได้ว่า “เราไม่ทอดทิ้งกัน” สำหรับผู้ประกอบการในรุ่นที่ 2 นั้น เราได้หารือกับ หอการค้าไทย และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ในการเตรียมความพร้อมหลักสูตรให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบโจทย์กับจำนวนผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้นเป็น 60 ราย โดย SMEs ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพที่หลากหลายจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงจากภายนอก รวมถึงการให้คำปรึกษาฯ เชิงลึก ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างโอกาสและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาด Modern Trade ผ่านเวที Pitching เพื่อเชื่อมโยงไปยังตลาดในประเทศและต่างประเทศได้ในอนาคต”