ADS


Breaking News

กลุ่มจิตอาสารักษ์กรุงเทพ รวมพลังแจกข้าวกล่องและถุงยังชีพสู้ภัยโควิด

”กลุ่มจิตอาสารักษ์กรุงเทพ” ร่วมกันแจกข้าวกล่องและถุงยังชีพสู้โควิด

     วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 11.30 น.ที่วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต ซอยวัชรพล ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ กลุ่มจิตอาสารักษ์กรุงเทพ” นำโดยนายโชคภิวัสร์ เลิศสุรสีห์ นายกสมาคมสื่อมวลชน ดิจิทัล-ประธานองค์การประชาชนเพื่อประชาชน พร้อมด้วยนายนริสสร แสงแก้ว(เช็ค) นายจิรวัฒน์ รุ่งอัครเศรษฐี(เชฟคำมูล) นายจาณุสิทธิ์ กีรติยานันทน์(แก๊ป) ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค , นายเกียรติคุณ โปณสุวรรณ(กบชุดขาว) ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการศึกษา , นายรัฐณกรณ์ อมรวีระวัฒน์(ชาติพยัคฆ์) , ดร.พีรวัฒน์ - ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธาน กต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน) ประธานกต.ตร.บก.น.1,ประธาน กต.ตร.บก.สายตรวจและปฏิบัติการประธาน.กต.ตร.สน.ชนะสงคราม และรองประธานที่ปรึกษากองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ร่วมกันแจกข้าวกล่องและถุงยังชีพ

     ทั้งนี้ ”กลุ่มจิตอาสารักษ์กรุงเทพ” นายโชคภิวัสร์(พญาต่อ) และ นายนริสสร(เช็ค) นายจิรวัฒน์(เชฟคำมูล) ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ , นายเกียรติคุณ(กบชุดขาย) นายจาณุสิทธิ์(แก๊ป) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแจกข้าวกล่องและถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือ กลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 เพื่อให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน.


#พญาต่อ #เชฟคำมูล #พีรวัฒน์ #ธัชวิน #เกียรติคุณ #นริสสร(เช็ค) #จาณุสิทธิ์(แก๊ป) #นายรัฐณกรณ์(ชาติพยัคฆ์) #กลุ่มรักษ์กรุงเทพ